นักศึกษาเมืองคอนสุดทนเดินหน้ายื่นฟ้อง ผจก.กยศ.ต่อศาลปกครองนครศรีธรรมราช

นักศึกษาเมืองคอนสุดทนเดินหน้ายื่นฟ้อง ผจก.กยศ.ต่อศาลปกครองนครศรีธรรมราช

ล่าสุดศาลปกครองนครศรีธรรมราชรับฟ้องนักศึกษายื่นฟ้อง ผจก กยศ.แล้ว ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และไม่เป็นไปตาม พรบ.กองทุนกู้ยืมฯ ไม่อนุมัติเงินกู้ยืม นศ.รายเก่า ทำได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ศาลปกครองแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องมาแก้ข้อกล่าวหาแล้ว

จากกรณีที่มีข่าวทางสื่อสารมวลชนว่า นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง ได้สั่งการให้ ผจก.กยศ. ได้ดำเนินการเร่งอนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาทั่วประเทศโดยด่วน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ นศ. และผู้ปกครองนั้น
เมื่อเวลา 11.00 น. เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ที่ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ได้มี น.ส.เพียงใจ เกษรบัว อายุ 20 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการ พร้อมเพื่อนนักศึกษารวมจำนวน 4 คน ได้เป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนานครศรีธรรมราช ได้นำเอกสารเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน กยศ.เข้ายื่นฟ้องต่อศาลปกครองนครศรีธรรมราช เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนอย่างมากจากการที่ ผจก.กยศ.ไม่อนุมัติเงินกู้ยืมเรียนให้กับเองกับพวกซึ่งเป็นผู้กู้รายเก่า ตัวแทนนักศึกษาจึงยื่นฟ้อง ผจก. กยศ ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และไม่เป็นไปตาม พรบ.กองทุนกู้ยืมฯ ไม่อนุมัติเงินกู้ยืม นศ.รายเก่า ทำได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก

ทั้งนี้ น.ส.เพียงใจ เกสรบัว อายุ 20 ปี กล่าวกับผู้สื่อข่าว่า ขณะนี้ตนเป็นหนี้ กยศ.ในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระหว่างนักศึกษาผู้กู้ยืมกับกองทุน กยศ.ผู้ให้กู้ยืม จำนวนทั้งสิ้น 114,250 บาท แต่ว่าตามข้อเท็จจริงแล้ว ตนยังไม่ได้รับค่าเล่าเรียนครบตามจำนวนที่เป็นหนี้ในระบบแจ้งเตือนของ กยศ.แต่อย่างใด ซึ่งตนเป็น น.ศ.ชั้นปีที่ 2 แล้วแต่ไม่มีเงินมาจ่ายค่าเทอม ทำให้ตนเสียประโยชน์และสิทธิการเรียน การกู้ยืมเงินดังกล่าวก็เป๋นการกระทำเพื่ออนาคตของตนและพวก ซึ่งในการกู้ยืมเงินครั้งนี้ตนได้กู้ยืมเงิน กยศ.มาตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา

ต่อมาเมื่อทำเรื่องยื่นกู้ยืมในระบบกองทุนเงินเพื่อให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาระหว่างนักศึกษาผู้กู้ยืมกับกองทุน กยศ.ผู้ให้กู้ยืม ในภาคเรียนที่ 2/2565 และภาคเรียนที่ 1/2566 ไม่มียอดเงินค่าเทอมเข้าแต่อย่างใด ทั้งที่ตนได้ส่งแบบยืนยันเรียบร้อยและตนก็สามารถยื่นใบเบิกเงินเงินกู้ยืมในระบบได้
น.ส.เพียงใจ เกษรบัว ยังกล่าวว่า เรื่องนี้ทำให้ตนมีความหวั่นใจเกี่ยวกับการได้สิทธิหรือการกู้ยืมดังกล่าว เพราะตนได้จ่ายเงินค่าเทอมก่อนไปแล้วในเทอมที่ 2/2565และ 1/2566 ที่ดำเนินการไปแล้ว แต่ว่ายังไม่ได้รับเงินกู้ยืมจาก กยศ. เต็มจำนวนที่ขอกู้ยืมไป

วันนี้ตนจึงได้มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอความเมตตาต่อศาลปกครองนครศรีธรรมราชได้โปรดเมตตาสั่งให้ ผจก.กยศ.ดำเนินการให้เป็นตาม พรบ.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และขอให้ศาลปกครองได้โปรดพิจารณาว่า การกระทำของ ผจก.กยศ.ที่ไม่อนุมัติเงินกู้ยืมให้ตนกับพวกนั้น จะเป็นการเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่อย่างไร ขอให้ศาลปกครองได้ โปรดให้ความเมตตาตนกับพวกด้วย

ต่อมาล่าสุดบ่ายวันนี้(29มค.) ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ได้รับฟ้อง น.ส.เพียงใจ เกษรบัว ที่ได้ยื่นฟ้อง ผจก.กยศ.ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ไม่เป็นไปตาม พรบ.กองทุนกู้ยืมฯไม่อนุมัติเงินกู้ยืม นศ.รายเก่า และไม่ทำตามคำสั่ง รมช.คลังทำให้ นศ.เดือดร้อน ซึ่งศาลปกครองจะได้แจ้งให้ ผจก.กยศ.มาแก้ข้อกล่าวหาโดยด่วนต่อไปแล้ว. ล่าสุดศาลปกครองนครศรีธรรมราชรับฟ้องนักศึกษายื่นฟ้อง ผจก กยศ.แล้ว ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และไม่เป็นไปตาม พรบ.กองทุนกู้ยืมฯ ไม่อนุมัติเงินกู้ยืม นศ.รายเก่า ทำได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ศาลปกครองแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องมาแก้ข้อกล่าวหาแล้ว