พิธีเปิดโคมไฟมงคลตรุษจีนปีมังกร 2567 ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมนครศรีธรรมราช สามารถเยี่ยมชมนมัสการเจ้าแม่ทับทิม ดูโคมไฟมงคลได้เป็นเวลา1 เดือน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

พิธีเปิดโคมไฟมงคลตรุษจีนปีมังกร 2567 ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมนครศรีธรรมราช  สามารถเยี่ยมชมนมัสการเจ้าแม่ทับทิมได้ดูโคมไฟมงคลได้เป็นเวลา 1 เดือน

ตอนกลางคืนโคมไฟมงคลดูสวยสง่างามเหมาะสมที่เป็นจุดเช็คอินแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองนคร #โคมไฟมงคลตรุษจีน #ศาลเจ้าแม่ทับทิมนครศรีธรรมราช #แหล่งท่องเที่ยวใหม่เมืองนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0