ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช แจ้งปิดประตูหน้าทางเข้า-ออกสนามบิน1 ธ.ค.62-31 ม.ค.63

ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช แจ้งปิดประตูหน้าทางเข้า-ออกสนามบิน ฝั่งทิศเหนือ เพื่อเพื่อสร้างคันทางป้องกันน้ำท่วม ให้ไปใช้ประตูหลัง ฝั่งทิศใต้ เริ่ม 1 ธ.ค.62-31 ม.ค.63
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
นายถาวร แสงอำไฟ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ตามที่กรมท่าอากาศยาน ได้ว่าจ้างให้บริษัท สินเจริญสนม จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานก่อสร้างโครงการคันทางป้องกันน้ำท่วมท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังมีแผนดำเนินงานก่อสร้างและซ่อมแซมถนนบริเวณทางเข้าท่าอากาศยานด้านหน้า(ด้านทิศเหนือ)ให้ได้มาตรฐาน ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว รวมทั้งง่ายต่อการควบคุมและตรวจสอบยานพาหนะทุกประเภทที่เข้าไปใช้บริการที่ท่าอากาศยานฯ จึงมีความจำเป็นต้องปิดประตูเส้นทางเข้า-ออก ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ฝั่งทิศเหนือ เพื่อก่อสร้างคันทางป้องกันน้ำท่วม โดยเปิดให้ใช้ประตูทางด้านหลัง ฝั่งทิศใต้แทน โดยใช้เส้นทางถนนท่าแพ-แยกน้ำแคบ เป็นเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1ธันวาคม 2562-31 มกราคม 2563 จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถโทร.สอบถามได้ที่หมายเลข 0 7545 0541 – 9