จังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงข่าวเตรียมความพร้อมจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร ประจำปี 2567 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

จังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงข่าวเตรียมความพร้อมจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร ประจำปี 2567 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม

วันนี้ (12 ก.พ.67) ที่บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร ประจำปี 2567 ร่วมกับ นายชัยรัตน์ รัตนมาศ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายภาวินทร์ ณ พัทลุง นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นางสมศรี แสงแก้ว วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช นายมนตรี มานะต่อ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครศรีธรรมราช นางสาวศิริกมล แก้วแสงอ่อน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีนายสมพงษ์ มากมณี นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายศรีธรรม ราชแก้ว นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปลัดจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า สำหรับการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เป็นงานประเพณีที่ได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณ โดยพุทธศาสนิกชนทั้งจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงพุทธศาสนิกชนชาวจีน มาเลเซีย และสิงคโปร์ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปเดินทางมาร่วมงานเป็นประจำทุกปี จึงนับเป็นงานมหากุศลบุญใหญ่แห่งปี ที่พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้อนุรักษ์สืบทอดเพื่อให้คงอยู่สืบไป โดยในการจัดงานฯ ส่วนราชการต่าง ๆ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน จัดงานขึ้นในสถานที่ต่าง ๆ ทั้ง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอปากพนัง สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช และสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม

โดยกิจกรรมภายในงาน จะประกอบด้วย กิจกรรมรณรงค์การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมา”บูชา ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2567, กิจกรรมสวดด้าน ณ วิหารคด วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2567, กิจกรรมสวดมนต์ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระพุทธบูชา ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567, กิจกรรมส่งมอบผ้าพระบฎพระราชทาน ผ้าพระบฎประทาน ณ โรงเรียนปากพนัง กิจกรรมกวนข้ายาคู ณ พิพิธภัณฑ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร กิจกรรมสมโภชผ้าพระบฎพระราชทาน ณ โรงเรียนปากพนัง ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567, กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2567 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาภรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นิทรรศกาลเทิดพระเกียรติ การแสดงของนักเรียน และกิจกรรมรับมอบและสมโภชผ้าพระบฎพระราชทาน ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ส่วนในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเป็นวันมาฆบูชา กำหนดให้มีกิจกรรมตั้งแต่เวลา 06.30 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณถนนราชดำเนินหน้าวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เวลา 14.00 น. ปล่อยริ้วขบวนผ้าพระบฎ จากสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ไปยังวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เวลา 17.00 น. ถวายผ้าพระบฎพระราชทาน เวลา 18.00 น. กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0