นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผอ.รพ.ศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราชเยี่ยมให้กำลังใจ ทีมจักษุแพทย์ พยาบาลห้องผ่าตัด ตามโครงการผ่าตัดต้อกระจก ใส่เลนส์แก้วตาเทียม ในผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทอง


นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผอ.รพ.ศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราชเยี่ยมให้กำลังใจ ทีมจักษุแพทย์ พยาบาลห้องผ่าตัด ตามโครงการผ่าตัดต้อกระจก ใส่เลนส์แก้วตาเทียม ในผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทอง จำนวน 50 คน เป็นผู้ป่วยที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาล ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยไม่ต้องชำระเงินแต่อย่างใด.