โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเบาหวานโลก

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเบาหวานโลก “The Family and Diabets,เพราะครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการรักษาเบาหวาน”
74448081_3264242220314039_1470338923724013568_o
วันนี้ (14 พ.ย.62) ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นายแพทย์ปิยะ มงคลวงศ์โรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเบาหวานโลก DM @ maharat nakhon si thammarat hospital ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน และผู้ป่วย เพื่อได้ทราบถึงสาเหตุอาการภาวะแทรกซ้อน เนื่องจากผู้ป่วยโรคเบาหวานต้องดูแลตนเองป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ตลอดทั้งการป้องกันไม่ให้เป็นเบาหวานสำหรับประชาชนทั่วไป และเป็นการช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ตระหนักถึงสถานการณ์และระบาดวิทยาของโรคเบาหวานที่กำลังเพิ่มขึ้นทั่วโลก จาก 285 ล้านคน ในปัจจุบันเพิ่มมากกว่า 435 ล้านคน ในปี พ.ศ.2573 หากไม่มีการดำเนินการป้องกันและควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
75402303_3264242486980679_3061698751560155136_o
69732286_3264247340313527_8441623852236144640_o
โอกาสนี้ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช กล่าวว่าสถานการณ์โรคเบาหวานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและทั่วโลกตอนนี้น่าเป็นห่วง มีจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากปัจจัยเสี่ยง จากพฤติกรรมการใช้ชีวิต การบริโภคอาหารที่มีสัดส่วนที่ไม่เหมาะสม การนิยมบริโภคอาหารจานด่วน รับประทานอาหารนอกบ้าน ,ไม่ออกกำลังกาย ,ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบแข่งกับเวลามีภาวะตึงเครียด พักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้เท่าทันโรค แสวงหาองค์ความรู้เพื่อป้องกันโรคเบาหวานไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวเอง หรือสมาชิกในครอบครัว ขณะที่ในส่วนของเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเองจำเป็นต้องมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อให้การป้องกันโรคเบาหวานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับการจัดกิจกรรมในปีนี้ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวานใน 12 ปี การเจาะเลือดหาระดับน้ำตาลในเลือด การหาค่าดัชนีมวลกาย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่ถูกต้องในเรื่องการรับประทานอาหาร การใช้ยา การออกกำลังกาย สุขภาพจิต และทันตสุขภาพ ทั้งนี้ในปี 2562 ทางองค์การอนามัยโลกและสหพันธ์เบาหวานนานาชาติ ได้กำหนดคำขวัญวันเบาหวานโลก คือ “The Family and Diabets เพราะครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการรักษาเบาหวาน”
76954525_3264242526980675_8612570602953244672_o

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0