รมช.พาณิชย์ พร้อม เลขานุการ รมว.กระทรวงแรงงาน และสส.เมืองคอนเขต 8ภูมิใจไทย จัดกิจกรรม”กรมการค้าภายในเชื่อมโยงการรับซื้อมังคุด @นครศรีธรรมราช” ทำสัญญาซื้อขายกับเกษตรกรล่วงหน้า 3.1หมื่นตัน

รมช.พาณิชย์ พร้อม เลขานุการ รมว.กระทรวงแรงงาน และสส.เมืองคอนเขต 8ภูมิใจไทย จัดกิจกรรม”กรมการค้าภายในเชื่อมโยงการรับซื้อมังคุด @นครศรีธรรมราช” ทำสัญญาซื้อขายกับเกษตรกรล่วงหน้า 3.1 หมื่นตัน

เมื่อเวลา 15.00น.วันที่ 15มิ.ย.2567 ณ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มังคุดทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายอารีย์ ไกรนรา เลขานุการ รมว.กระทรวงแรงงาน ,นางมุกดาวรรณ เลื่องศรีนิล สส.นครศรีธรรมราช เขต8 พรรคภูมิใจไทย ได้ลงพื้นที่นำผู้ประกอบการทำสัญญาซื้อขายมังคุดกับเกษตรกรล่วงหน้า 3.1 หมื่นตัน เปิดกิจกรรม “กรมการค้าภายในเชื่อมโยงการรับซื้อมังคุด @นครศรีธรรมราช” โดยมีการนำห้างค้าส่ง-ค้าปลีก ผู้รวบรวม ผู้ส่งออก โรงงานแปรรูป สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ผู้ประกอบการท้องถิ่น 16 ราย เข้าทำสัญญาซื้อมังคุดล่วงหน้าจากเกษตรกรกว่า 40 กลุ่ม 7 จังหวัด 21 อำเภอ 30 ตำบล ปริมาณกว่า 31,000 ตัน ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้เกษตรกร ผลผลิตมีที่ขาย และได้ราคาดี

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นประธานการจัดกิจกรรม “กรมการค้าภายในเชื่อมโยงการรับซื้อมังคุด @นครศรีธรรมราช” โดยได้นำผู้ประกอบการ 16 ราย มาทำสัญญาซื้อขายมังคุดกับสถาบันเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี พังงา และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานีและนราธิวาส กว่า 40 กลุ่ม 7 จังหวัด 2 1 อำเภอ 30 ตำบล ปริมาณกว่า 31,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 22ของผลผลิตทางภาคใต้ เพื่อช่วยดูแลเกษตรกรให้สามารถขายผลผลิตได้ล่วงหน้าและได้ราคาดี ตามนโยบายการขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้และพืชเศรษฐกิจตัวรอง ปี 2567

สำหรับผู้ประกอบการที่เข้ามาทำสัญญาซื้อขายในครั้งนี้ จำนวน 16 ราย ประกอบด้วย ห้างค้าส่ง-ค้าปลีกได้แก่ Tops, Go Wholesale, The Mall, Makro, Lotus และ Big C ผู้รวบรวม ได้แก่ บจก.วาย โช ฟรุ๊ต,บจก.เอฟแอลเอ็น กู๊ดส์, ผู้ส่งออก ได้แก่ บจก.มาตา เทรดดิ้ง, บจก.เอ็มที ฟรุ๊ตแลนด์ และบจก.มิสเตอร์ฟรุ๊ตตี้ โรงงานแปรรูป ได้แก่ บจก.สตูดิโอ จี บาร์ และบจก.นานาฟรุ๊ต และยังมีผู้ประกอบการท้องถิ่น ได้แก่ บจก.สุชาตินครโกลเบิล ฟรุ๊ต, บจก.นครไทยผลไม้ 88 และคีรีวง OTOP นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ นอกเหนือจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ได้แก่ PT, PTT,Bangchak, Shell และซัสโก้ กว่า 1,111 สาขา จะเข้ามาช่วยในการกระจายผลผลิตอีกว่า 2,000 ตัน และกรมการค้าภายใน ยังได้ส่งมอบกล่องไปรษณีย์สำหรับจัดส่งผลไม้ให้กับทางตัวแทนจังหวัดข้างต้นเป็นจำนวนกว่า 120,000 กล่องเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกร เพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรในการจำหน่ายผลไม้
“การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่เพียงช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุด ให้มีความมั่นใจว่าเมื่อผลผลิตออกมาจะมีตลาดรองรับล่วงหน้า ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแล้ว ยังช่วยให้ผู้บริโภคทั่วทั้งประเทศ ได้บริโภคมังคุดสดใหม่จากสวน ที่จะมีการนำไปกระจายผ่านห้างค้าส่ง-ค้าปลีก จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชน ช่วยกันบริโภคมังคุดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และสนับสนุนเกษตรกรให้มีกำลังใจ รวมทั้งยังส่งผลดีต่อการส่งออก ที่จะมีผลผลิตคุณภาพดีไปส่งออก เพื่อทำรายได้เข้าประเทศ” นายนภินทรกล่าว