วางแผนเดินทางให้ดี!! 1 ธันวาคมนี้ สนามบินเมืองคอนปิดประตูด้านหน้า 2 เดือน แล้วเปิดให้ใช้ประตูด้านหลัง เพื่อก่อสร้างคันทางป้องกันน้ำท่วม

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วางแผนเดินทางให้ดี!! 1 ธันวาคมนี้ สนามบินเมืองคอนปิดประตูด้านหน้า 2 เดือน แล้วเปิดให้ใช้ประตูด้านหลัง เพื่อก่อสร้างคันทางป้องกันน้ำท่วม
74634740_3261310013940593_4271796720532193280_o
74584007_3292361280835466_6649546355683360768_o

(22 พ.ย.62) ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมหารือการปรับเปลี่ยนเส้นทางจราจรเข้าออกท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เนื่องจากจะมีการปิดเส้นทางเข้าออกด้านหน้าท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช แล้วเปิดให้ใช้ประตูเข้าออกด้านหลัง เพื่อดำเนินการก่อสร้างคันทางและระบบป้องกันน้ำท่วม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 รวม 2 เดือน อีกทั้งท่าอากาศยานฯกำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 24 กันยายน 2562 ระยะเวลาดำเนินการ 900 วัน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกในการจราจรภายในท่าอากาศยานฯ รวมทั้งการจราจรภายนอกท่าอากาศยานในช่วงที่เครื่องบินขึ้น-ลง เนื่องจากมีผู้ใช้บริการยังท่าอากาศยานจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนการจัดการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสาร และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
69816221_3292361750835419_3244698275726491648_o
78524683_3292361384168789_6649462114194817024_o
โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชและผู้รับจ้าง ได้จัดทำป้ายบอกเส้นทางจราจร ติดตั้งตลอดเส้นทางภายในท่าอากาศยาน พร้อมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ที่ใช้บริการท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช และประชาชนทั่วไป รวมทั้งจัดให้มีที่จอดรถชั่วคราวเพิ่ม เนื่องจากพื้นที่จอดรถเดิมบางส่วนอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ด้วย ส่วนการจัดการจราจรภายนอกท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปวางแผนดำเนินการ อาทิ ตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช และอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ต้องขอความร่วมมือไปยังผู้โดยสารและผู้ที่ไปใช้บริการท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ได้เผื่อเวลาในการเดินทางเร็วขึ้นด้วย.
74520471_3292361727502088_7289868379710554112_o
76640151_3292361650835429_9181877803757338624_o

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0