กรมประมงรับขึ้นทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านถึง 27 ธันวาคม 2562

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

กรมประมงรับขึ้นทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านถึง 27 ธันวาคม 2562
79674112_3368919513179642_8955872918085042176_o
นายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งว่า ขอให้พี่น้องชาวประมงพื้นบ้านที่มีเรือต่ำกว่าสิบตันกรอส ทั้งที่มีทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ หรือที่ไม่มีทะเบียนเรือและไม่มีใบอนุญาตใช้เรือ ไปยื่นคำขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและทำเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา

สำหรับเจ้าของเรือประมงพื้นบ้านที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเรือให้ยื่นคำขอหนังสือรับรอง เพื่อใช้ประกอบการจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน ณ สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือสำนักงานประมงอำเภอชายทะเล ตั้งแต่วันที่ 2 ถึง 27 ธันวาคม 2562 โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อม รูปถ่ายเรือเต็มลำ ด้านซ้าย และด้านขวา อย่างละ 1 ภาพ ขอเน้นย้ำว่าเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ ให้เจ้าเรือประมงพื้นบ้านทุกลำหรือผู้รับมอบอำนาจ ต้องไปแจ้งขอตรวจวัดเรือและทำเครื่องหมายแสดงอัตลักษณ์เรือกับหน่วยงานกรมเจ้าท่า ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ส่วนเรือที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเรือต้องมายื่นขอหนังสือรับรองจากกรมประมง ภายใน 27 ธันวาคม 2562 นี้เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 0 7535 6150 ..//////

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0