กิจกรรมเติมเต็มความรู้พ่อแม่/ผู้ปกครอง ตามโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย ร่วมกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จัดกิจกรรมเติมเต็มความรู้พ่อแม่/ผู้ปกครอง ตามโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน ระยะที่ 2 เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่นักเรียนในสถานศึกษาเป้าหมาย
79000994_3372005932871000_726406354188632064_o79820562_3372002589538001_7460929041550278656_o
วันนี้ (15 ธ.ค. 62) ที่ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลท่าแพ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายจรัญ เจียรจิระพัฒนันท์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าแพ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมเติมเต็มความรู้พ่อแม่/ผู้ปกครอง (Parent Workshop) ตามโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน ระยะที่ 2 โดยมีนางสาวธิรตี ไชยจารีย์ ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย, ผู้แทนจาก บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ,ผู้บริหารสถานศึกษา ,พ่อแม่ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมกิจกรรมพร้อมเพรียงกัน
79825487_3372005946204332_5397533362782994432_o79831775_3372002219538038_1250801412690935808_o
สำหรับโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย ,บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม โรงเรียนวัดท่าแพ และโรงเรียนอนุบาลปากพูน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมในปีที่ 2 เพื่อการกระตุ้นสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยแก่ผู้ปกครองและนักเรียนในพื้นที่เป้าหมาย สร้างแนวทางในการผนวกความรู้เรื่องความปลอดภัยในการเรียนการสอนแต่ละวิชาที่เข้าใจง่ายและสนุกสนาน รวมทั้งเพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการดูแลลูกหลานให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
79982339_3372002846204642_1981362378939301888_o79997705_3372007092870884_3300005119352897536_o
นางสาวธิรตี ไชยจารีย์ ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย กล่าวว่าความสำเร็จจากการจัดโครงการในปีแรกได้ดำเนินการในสถานศึกษา 2 แห่ง ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีสถิติตัวเลขการใช้หมวกนิรภัยในนักเรียนเพิ่มขึ้น จากเดิมที่มีการสวมหมวกนิรภัยต่ำกว่าร้อยละ 4 เพิ่มเป็นร้อยละ 62 ทางมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย และบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จึงได้ขยายโครงการดังกล่าวไปยังสถานศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงอีกจำนวน 3 โรงเรียนดังกล่าว
80545899_3372002996204627_7451180041313976320_o80770608_3372002556204671_8697234570250027008_o
ด้านนางสาวชยาภรณ์ หมั่นถนอม คุณครูโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ กล่าวว่า กิจกรรมเติมเต็มความรู้พ่อแม่/ผู้ปกครอง (Parent Workshop) ตามโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน ระยะที่ 2 เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อสถานศึกษา ขณะที่ทางโรงเรียนเองได้มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน ถึงแนวทางในการนำความรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนที่เข้าใจง่ายและสนุกสนานไปดูแลลูกหลานให้มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

ขณะที่นางสุกัญญา แสงโชติ ผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวว่า เป็นโครงการที่ดี และจากประสบการณ์ที่เคยเกิดอุบัติเหตุกับตัวเอง ทำให้มีความระมัดระวังมากขึ้น โดยในขณะนี้สมาชิกทุกคนในครอบครัวจะใช้หมวกนิรภัยทุกคนทุกครั้งที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซต์
////////////
อุไรวรรณ/ข่าว
พรรณี-จุรีรัตน์/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0