จังหวัดนครฯร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 28-29 มกราคมนี้

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 28-29 มกราคมนี้
81090057_3431399143598345_2547056739153346560_o
วันนี้(2 ม.ค.63) ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน
81177421_3431400870264839_6992748293134483456_o81186248_3431400403598219_3291059217871405056_o
สำหรับการจัดประชุมดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดกิจกรรมภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้กำหนดจัดขึ้นทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดี เชิดชูพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยกิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วย การประกอบพิธีแสดงความจงรักภักดี การออกหน่วยบริการประชาชน การให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม การสร้างฝายชะลอน้ำห้วยป่าวา หมู่ที่ 6 ตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 28 มกราคม 2563 และการประกอบพิธีแสดงความจงรักภักดี และการออกหน่วยให้บริการประชาชน ที่บริเวณประตูระบายน้ำอุทกภาชประสิทธิ์ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง รวมทั้งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ปลูกต้นไม้ปรับทัศนียภาพเกาะกลางถนนด้านหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเกาะกลางถนนสายนครศรีฯ-ปากพนัง ในวันที่ 29 มกราคม 2563
81267438_3431388563599403_8726552841646243840_o82087834_3431399700264956_8642530422204399616_o
////////////
อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
พรรณี-สุพรทิพย์/ภาพ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0