เริ่มแล้ว ประกวดแข่งขันดนตรีสากล งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ที่นครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

80717875_1840421399434522_5557055350168879104_o81476390_1840422436101085_5937380536795267072_o

วันนี้(2 ม.ค.63) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ร่วมกับโรงเรียนโยธินบำรุง จัดการประกวดแข่งขันสาระดนตรีสากล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นักศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จากโรงเรียนต่าง ๆ 14 จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 2-5 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นการจัดการประกวดแข่งขันก่อนการจัดงานอย่างเป็นทางการ ส่วนรายการอื่น ๆ ของกลุ่มสาระดนตรีสากล กำหนดจัดการประกวดแข่งขัน ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
81678242_1840421566101172_4185634445304266752_o81798217_1840421696101159_2140643118012170240_o
ทั้งนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 ภายใต้คำขวัญ “หัตถศิลป์ล้ำค่า ภูมิปัญญาเด็กใต้ นวัตกรรมก้าวไกล นำเด็กไทยสู่สากล” โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1-4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน พร้อมทั้งมีโรงเรียนเป็นศูนย์ในการจัดการแข่งขันรายการต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ยกระดับ ส่งเสริม สนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชาติ และเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษาในการสนับสนุน และให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในการจัดการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช
82048588_1840422512767744_7429219942249005056_o

82093766_1840422206101108_671337163987615744_o

82152382_1840422116101117_2252067080910143488_o
สำหรับสถานที่หลักในการจัดงาน ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช โดยมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น. มีนายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงาน นอกจากนี้มีสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระเรียนรู้ จำนวน 8 อำเภอ 33 ศูนย์การแข่งขัน มีผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนจาก 14 จังหวัด 36 เขตพื้นที่การศึกษา ทั้งประถมศึกษา มัธยมศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษในภาคใต้เข้าร่วมงาน รวมประมาณ 100,000 คน ../////////

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0