เปิด “ค่าย TO BE คนดี ศรีนคร” นำผู้หลงผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด ให้ได้รับการฝึกอบรมเพื่อกลับคืนสู่ครอบครัวและกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น

เปิด “ค่าย TO BE คนดี ศรีนคร” นำผู้หลงผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด ให้ได้รับการฝึกอบรมเพื่อกลับคืนสู่ครอบครัวและกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น
83408522_3493759454028980_1984766157701251072_o
วันนี้(21 ม.ค. 63) ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยเขาแก้ว ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นาย ช โชคชัย คำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด “ค่าย TO BE คนดี ศรีนคร” (ค่ายการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2563 ณ ศูนบ์ปฎิบัติธรรมห้วยเขาแก้ว ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โดยค่าย “TO BE คนดี ศรีนคร”
82462136_3493759640695628_7032692691578126336_o83329157_3493759437362315_5648648216405606400_o
เป็นการปฏิบัติภารกิจเพื่อการควบคุมความประพฤติผู้กระทำผิดทั้งในส่วนของการกระทำความผิดของเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ การสอดส่อง ติดตาม และแก้ไขพฤติกรรม ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และการให้การสนับสนุนชุมชน รวมถึงภาคประชาสังคม เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด และผู้ที่อยู่ในกระบวนการคุมประพฤติ เพื่อเสริมสร้างความสงบสุขในสังคม โดยค่ายดังกล่าวฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกคุมประพฤติในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด จำนวน 45 ราย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถูกคุมประพฤติดังกล่าวสามารถ ลด ละ และเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน และสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไป
83412839_3493759900695602_5348479540567998464_o