ผู้ว่าเมืองคอนสั่งกำชับนายอำเภอทุกอำเภอเร่งสำรวจพื้นที่ เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น

ผู้ว่าเมืองคอนสั่งกำชับนายอำเภอทุกอำเภอเร่งสำรวจพื้นที่ ติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น
83618329_3499642243440701_1799655927691870208_o
วันนี้(23 ม.ค. 63)ที่ห้องดอกบัว โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมนายอำเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว และนายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพุทธ กฤชคงพันธุ์ ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอทั้ง 23 อำเภอของจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมการปกครองในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน
82648316_3499641140107478_1585887850522476544_o82790267_3499633453441580_4938784160685752320_o
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สั่งกำชับนายอำเภอทุกอำเภอเร่งลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูล ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง พร้อมจัดทำแผนป้องกันและรับมือสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น โดยย้ำนายอำเภอทุกอำเภอต้องรู้ข้อมูลในพื้นที่อย่างละเอียด มีการสานสัมพันธ์และบูรณาการความร่วมมือกับทุกฝ่ายอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมทั้งมีการแสวงหาข้อมูล ข้อเท็จจริงอย่างสม่ำเสมอ

ขณะที่นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวเน้นย้ำเพื่อให้มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เป็นพิเศษในพื้นที่ 5 อำเภอเขตป่าพรุควนเคร็ง โดยขอให้นายอำเภอและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างมวลชน เพื่อร่วมกิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึกรักและหวงแหนป่าพรุ รวมทั้งมีการจัดหาแหล่งน้ำในพื้นที่ป่าพรุเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ มีการปลูกพืชที่มีความเหมาะสมเพื่อเร่งฟื้นฟูป่าพรุ ซึ่งเบื้องต้นจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสถาบันการศึกษาได้จัดทำวิจัยและมีการแบ่งโซนพื้นที่เพื่อจัดหาพืชพันธุ์ที่เหมาะสมในแต่ละโซนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามสถานการณ์ในภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราชถึงขณะนี้ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง และอ่างเก็บน้ำเสม็ดจวน ปัจจุบันเก็บกักน้ำได้ประมาณร้อยละ 71.78 จากความจุทั้งหมด 212.20 ล้าน ลบ.ม. ขณะที่โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง เพื่อช่วยเหลือประชาชน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1-5 มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ชลประทานเขตอำเภอร่อนพิบูลย์ บางขัน จุฬาภรณ์ ทุ่งสง ทุ่งใหญ่ นาบอน พิปูน ฉวาง ถ้ำพรรณรา ช้างกลาง พรหมคีรี ท่าศาลา นบพิตำ สิชล และขนอม โดยได้ประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและให้การช่วยเหลือเบื้องต้น รวมทั้งได้เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และรณรงค์การปลูกพืชใช้น้ำน้อย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภาวะภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย
83130197_3499754366762822_2321815069169549312_o83763713_3499638823441043_6847257147860844544_o
//////////
อุไรวรรณ/ข่าว
พรรณี-สุพรทิพย์/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช