คณะผู้แทนจากจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่นเยือนเมืองนคร เชื่อมความสัมพันธ์ด้านการศึกษาระหว่างกัน

83684568_3515380941866831_91610119120355328_o83918339_3515379531866972_8193532724309393408_o
วันนี้ (28 ม.ค. 63) ที่ห้องรับรองห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงาน องค์กรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมพูดคุยกับนายอิสะโอะ กุระอุชิ ประธานพรรค LDP จังหวัดฟูกูโอะ ประเทศญี่ปุ่น นายวะตะรุ กุริฮะระ ประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะ และสมาชิกสภาจังหวัดฟูกูโอกะจำนวน 25 คน
83964160_3515379611866964_1538547273581985792_o83804619_3515380715200187_6546787317506375680_o
ในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อร่วมประชุมและหารือถึงแนวทางสร้างการเชื่อมความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมและการศึกษาระหว่างจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น กับจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีโรงเรียนมัธยมยานากาวา เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันด้านการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจเกี่ยวกับจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างถ่องแท้ ตามแบบเรียนวิชานครศรีธรรมราชศึกษา ตลอดทั้งมีความเข้าใจในแก่นของภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรรองรับตลาดท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่น ซึ่งการเดินทางมาครั้งนี้ของประธานพรรค LDP จังหวัดฟูกูโอกะ และคณะจะเป็นการต่อยอดให้เยาวชนโรงเรียนมัธยมได้ใช้ความรู้ความสามารถ ด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างแท้จริง โดยจะมีการเปิดประตูการท่องเที่ยวเชิงการศึกษา จากจังหวัดนครศรีธรรมราช สู่จังหวัดฟูกูโอกะ ในอนาคตด้วย
83604355_3515380408533551_338993402076987392_o83799427_3515379075200351_1937055633752719360_o
สำหรับโรงเรียนมัธยมยานากาวา จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2559 โดย ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ นายกสมาคมพัฒนาบุคลากร(ไทย-ญี่ปุ่น) ร่วมกับ นายเคน โคกะ ผู้อำนวยการโรงเรียนยานากาวา ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกันก่อตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดการสร้างสรรค์เยาวชนไทย หัวใจแห่งความเป็นไทย สไตล์ญี่ปุ่น กล่าวคือ ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และให้เกียรติผู้อื่น เพื่อตอบโจทย์สังคมยุคโลกาภิวัฒน์ เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ การจัดการสไตล์ญี่ปุ่น บูรณาการศาสตร์พระราชา เสริมภาษาญี่ปุ่น+ภาษาอังกฤษ
83804619_3515380715200187_6546787317506375680_o

83817630_3515379811866944_7715276794366001152_o

83825756_3515378428533749_4015587090803720192_o

83895392_3515380621866863_6612317523327057920_o

83896904_3515378728533719_2819355595545509888_o

84455801_3515379821866943_764136379163607040_o

83766739_3515377578533834_7375359209816195072_o - Copy

83705575_3515380095200249_5061561959825014784_o - Copy
//////////
อุไรวรรณ/ข่าว
พรรณี-สุพรทิพย์/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช