เมืองคอนประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563

ประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 สั่งการทุกฝ่ายเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุป้องกันและรับมือสถานการณ์ พร้อมกำชับผู้นำท้องถิ่นลงสำรวจทุกพื้นที่
83976299_3518266294911629_7548739699456606208_o84052330_3518272348244357_257130079874711552_o
วันนี้(29 ม.ค. 63) ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะขึ้น โดยเบื้องต้นจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบตามแผนเผชิญเหตุในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2563 ออกเป็น 4 โซน ประกอบด้วย พื้นที่โซนที่ 1 มีนายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับผิดชอบในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปากพนัง จุฬาภรณ์ ชะอวด เชียรใหญ่และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่โซนที่ 2 มีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับผิดชอบในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช พรหมคีรี ท่าศาลา นบพิตำ สิชลและอำเภอขนอม พื้นที่โซนที่ 3 มีนาย ช โชคชัย คำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับผิดชอบในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอทุ่งสง พิปูน ถ้ำพรรณรา ทุ่งใหญ่ นาบอนและอำเภอบางขัน และพื้นที่โซนที่ 4 มีนายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับผิดชอบในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพระพรหม ลานสกา ช้างกลาง ร่อนพิบูลย์ และอำเภอฉวาง
83481646_3518271934911065_7491975612081373184_o83522676_3518271331577792_3945254733588987904_o
โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำชับให้นายอำเภอทุกอำเภอเร่งสำรวจพื้นที่ ติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุในการป้องกันและรับมือสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น โดยขอให้ทุกฝ่ายจัดทำฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของแต่ละพื้นที่อย่างละเอียด มีการสร้างสัมพันธ์ และบูรณาการความร่วมมือกับทุกฝ่าย รวมทั้งมีการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและสภาวะอากาศอย่างต่อเนื่องด้วย
83692981_3518271514911107_3862157604721524736_o83873855_3518271498244442_7011019225745588224_o
ขณะที่ข้อมูลของโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ณ วันที่ 23 มกราคม 2563 สถานการณ์ สภาวะและปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ จำนวน 4 อ่าง ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำเสม็ดจวน อำเภอทุ่งใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส อำเภอชะอวด อ่างเก็บน้ำคลองกะทูนและอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง อำเภอพิปูน ปริมาณน้ำทั้ง 4 แห่ง มีความจุรวม 212.20 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันเก็บกักน้ำ รวม 151.062 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 71.19 ของความจุทั้งหมด
84588492_3518266344911624_2268757194973380608_o83768708_3518266321578293_7856229628086583296_o
//////////
อุไรวรรณ/ข่าว
พรรณี-ปาณิสรา/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช