ผลงานเด็กเมืองคอน..ในกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

83189054_114114203376752_2475957524117848064_n83954296_191729925527005_3784691375547613184_n
ทิ้งระยะ…….ไปนานพอควรทีเดียว….!!!!!!!!อันที่จริงก่อนหน้านี้จะเขียนถึง กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้……แต่นั่นแหละ….เกือบทุกมหาวิทยาลัยลูกหลานคนเมืองคอน…กระจายกันอยู่และลงเล่นให้กับหลายสถาบัน….ยากต่อการนำเสนอ……ก็เลย……..ไม่ได้เขียนถึง….มันเขียนยากอะ…อิอิอิอิอิ
ครับ….มาว่ากันถึงเรื่องราวที่เขียนถึงวันนี้กันดีกว่า…
ในขณะที่กำลังปั่นต้นฉบับอยู่นี้…เด็กเมืองคอนในอีกหลายชนิดกีฬากำลังเดินทางกลับนครศรีธรรมราช กำลังอยู่กันที่เพชรบุรีกัน 2-3 ชนิดกีฬา เดินทางปลอดภัยเน้อ…………………
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 หรือ อุดรธานีเกมส์ เริ่มแข่งขันกันกันมาตั้งแต่วันที่ 20-30 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

ผลของการแข่งขันตามตารางสรุปผลการแข่งขัน มันมี 2 ตารางนะครับ คือ
สรุปเหรียญรางวัลตามเขตสังกัด ซึ่งนครศรีธรรมราชอยู่ในสังกัดเขต 8 ประกอบด้วย …
ชุมพร/ระนอง/พังงา/ภูเก็ต/กะบี่/นครศรีฯ/และสุราษฏร์ธานี ตามสังกัดนี้…
เขต 8 อยู่อันดับ 5 ที่ 34 เหรียญทอง 31 เหรียญเงิน 49 เหรียญทองแดง
83118420_176111473799768_2200183815844921344_n83367690_612562969569077_3408550294521380864_n
สรุปเหรียญรางวัลตามสังกัดจังหวัด..
นครศรีธรรมราชอยู่อันดับที่ 3 ของตารางสรุปเหรียญ ที่ 26 เหรียญทอง 18 เหรียญเงิน 35 เหรียญทองแดง
มาดูกันถึงรายละเอียดผลงานของนักกีฬาจากนครศรีธรรมราชกันครับ
26 เหรียญทอง ประกอบด้วย:-
● กรีฑา 2 เหรียญทอง
วิ่ง 1500 เมตร หญิง…ปิยาพัชร พงศาปาน ( 4:57.25 นาที)
วิ่ง 3000 เมตร หญิง…ปิยาพัชร พงศาปาน( 11:02.77 นาที)
● ขี่ม้า 1 เหรียญทอง ขึ่ม้ามาราธอน 90 กม.ประเภททีม……
วสุวัตต์ สุขเกื้อ/ทักษพล แก้วทอง/กันต์ณสิงห์ สุขเกื้อ/ณิชาภา เอียดทองใส
● เปตอง 2 เหรียญทอง
เปตอง ประเภทคู่หญิง…มีนา เจ๊ะหลี/ผลิกา ลักษณะวิลาศ/อริษา วาดโรงภัทร
เปตอง ประเภทคู่ชาย…ธนากร คำสะอาด/ธนากร โลดโพธิ์ศรี/นันฏวุฒิ หนูเล็ก
● ตะกร้อ 1 เหรียญทอง
ประเภทคู่ชาย…จตุพร ตลึงจิตร/ณัฐพงษ์ ชบาพฤกษ์/นันทวัฒน์ ปิ่นทอง/พิษณุ พันธ์ทองคำ
● ยกน้ำหนัก 1 เหรียญทอง
ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก รุ่นน้ำหนัก 49 กก.หญิง…ปทุมภรณ์ รัตนพันธ์ ( 80 กก.)
● มวยปล้ำ 9 เหรียญทอง
ประเภทเกรกโกร-โรมัน
◦รุ่น 51 กก.ชาย..ภัทรพล พฤกษ์บุญจันทร์
◦รุ่น60 กก.ชาย..รัตนชัย ชัยฤทธิ์
รุ่น 65 กก.ชาย…วีรภัทร ศรีนาค
ประเภทฟรีสไตล์
◦ รุ่น ไม่เกิน 43 กก,หญิง….อิสรีย์ หนูทอง
◦ รุ่น ไม่เกิน 46 กก,หญิง….อัศราภรณ์ ศรีนวลปาน
◦รุ่นไม่เกิน 61 กก.หญิง….กุสุมา หอมสูง
◦รุ่นไม่เกิน 65 กก.หญิง….ญารินดา แอหลัง
◦รุ่น 65 กก,ชาย ….วิรภาพ ศรีนาค
◦ รุ่น 71 กก.ชาย…สรวิญช์ ศรีนาค
● คาราเต้-โด 9 เหรียญทอง
 ประเภทท่ารำ
◦ทีมชาย..ภาณุเดช ขนานเภา/ศุภวิชญ์ ตั้นหลก/ณัฐวุฒิ ขนาบแก้ว
◦บุคคลชาย…ภาณุเดช ขนานเภา
 ประเภทต่อสู้( Kumit)..บุคคล.
◦ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50กก.ชาย…เศรษฐพงศ์ จันทร์เพ็ชร
◦รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.หญิง…เพ็ญพิสุทธิ์ น้ำขาว
◦ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.ชาย…เนตินัย พิทักษ์
◦ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก.ชาย…ธีรวัฒน์ หมื่นละม้าย
◦ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.ชาย…พิศเนตร พงศ์จันทร์เสถียร
 ประเภทต่อสู้( Kumit) ทีม
◦ ทีมหญิง….สุชาดา น้อยเจริญ/จิรภรณ์ สุรวาท/ธัญชนก คงเล็ก/เพ็ญพิสุทธิ์ น้ำขาว
◦ทีมชาย..พิศเนตร พงศ์จันทร์เสถียร/วุฒิพงษ์ ช่วยบุญ/เฉลิมพล ผิวละเอียด/ศุภกร แสงสุวรรณ/อรรถพล ร่วมทองรัตน์/ธีรวัฒน์ หมื่นละม้าย
● มวยไทยสมัครเล่น 1 เหรียญทอง
 รุ่นเปเปอร์เวท….นัณฐวัตร ภู่เหมาะ
83954296_191729925527005_3784691375547613184_n
 18 เหรียญเงิน
● กรีฑา 3 เหรียญ
 วิ่ง 1500 เมตรชาย…กิตติพงษ์ ขวัญชุม (4:16.50 นาที)
 เขย่งก้าวกระโดดชาย…วันมนู หนูจันทร์ ( 14.24 เมตร)
 พุ่งแหลนชาย..ณัฐพนธ์ ช่วยประดิษฐ์( 58.19 เมตร)
● ยกน้ำหนัก 4 เหรียญ
 ท่าน้ำหนักรวม รุ่น 55 กก.หญิง…อังคณา ทองสัมฤทธิ์ ( 145 กก.)
ท่าน้ำหนักรวม รุ่น 102 กก.ชาย..ณัฐวัตร พุ่มจันทร์ (251 กก.)
 ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก รุ่น 102 กก.ชาย….ณัฐวัตร พุ่มจันทร์ (141 กก.)
 ท่าสแนทซ์ รุ่น 102 กก.ชาย….ณัฐวัตร พุ่มจันทร์ (110 กก.)
● ยูโด 1 เหรียญ
 รุ่นน้ำหนัก 73 ไม่เกิน 81 กก.ชาย….ณัฐพล สุดรักษ์
● มวยปล้ำ 3 เหรียญ
 ประเภทเกรกโกร-โรมัน
◦ รุ่น 45 กก.ชาย…ราชนาวี เพ็ชรมณี
◦ รุ่น 55 กก.ชาย….ชบินกฤต นวลสีทอง
 ประเภทฟรีสไตล์
◦รุ่นน้ำหนัก 36-40 กก.หญิง…..ฐิติพร หนูทอง
● คาราเต้-โด 3 เหรียญ
 ประเภทท่ารำ ทีมหญิง….ณัฎฐนิชา ทองดียิ่ง/สิริยาภรณ์ สงทิพย์จันทร์/มิลน์ดา ลูกเหล็ม
ประเภทท่ารำ บุคคลหญิง…ณัฏฐนิชา ทองดียิ่ง
ประเภทการต่อสู้…บุคคลหญิง
◦รุ่นไม่เกิน 43 กก.หญิง….เอกปรียา กัลยา
◦ รุ่น +60 กก.หญิง…สุชาดา น้อยเจริญ
● ปันจักสีลัต 1 เหรียญ
◦ รุ่นG น้ำหนัก 63 กก. ไม่เกิน 67 กก.ชาย….จรินทร์ นันทอง
● มวยไทยสมัครเล่น 1 เหรียญ
◦ มิดเดิลเวทชาย….ภริเดช รูปโอ
● เทนนิส 1 เหรียญ
 ประเภทหญิงเดี่ยว……กัญญธมล ยอดสนิท
 35 เหรียญทองแดง ประกอบด้วย:-
● กรีฑา 2 เหรียญ
 กระโดดสูงชาย…วชิรพล สอนรัมย์ ( 1.93 เมตร)
 วิ่งวิบาก 2000เมตรชาย…สพลดนัย อินทรพรหม( 6:25.85 นาที)
● ยกน้ำหนัก 13 เหรียญ
 น้ำหนักรวม รุ่น 49 กก.หญิง…ปทุมภรณ์ รัตนพันธ์ ( 141 กก)
 สแนทซ์ รุ่น 49 กก.หญิง….ปทุมภรณ์ รัตนพันธ์( 61 กก.)
 คลีนแอนด์เจิร์ก รุ่น 55 กก.หญิง….อังคณา ทองสมบูรณ์ ( 81 กก)
 สแนทซ์ รุ่น 55 กก.หญิง…งอังคณา ทองสมบูรณ์(64กก)
คลีนแอนด์เจิร์ก รุ่น 67กก.ชาย…ธนพล ขุมชุม(132กก)
 น้ำหนักรวม รุ่น 64 กก.หญิง…สิริมา เมืองทรัพย์( 153 กก)

 คลีนแอนด์เจิร์ก รุ่น 64 กก.หญิง…..สิริมา เมืองทรัพย์ ( 83 กก)
 น้ำหนักรวมรุ่น 81 กก.ชาย….อิทธิพัทธ์ ทองแดง(225 กก)
 คลีนแอนด์เจิร์ก รุ่น 81 กก.ชาย…อิทธิพัทธ์ ทองแดง(120 กก)
 สแนทซ์ รุ่น 81 กก.ชาย….อิทธิพัทธ์ ทองแดง(105กก)
 น้ำหนักรวม รุ่น 81 หญิง…บุลภรณ์ คงจีน( 134 กก)
 คลีนแอนเจร์ก รุ่น 81 กก.หญิง…บุลภรณ์ คงจีน(75 กก)
 สแนทซ์ รุ่น 81 กก.หญิง..บุลภรณ์ คงจีน (61 กก)

● จักรยาน 1 เหรียญ
 ประเภทเสือภูเขาครอสคันทรี…วีระภาพ โอสถทิพย์บำรุง( 48:51.01 นาที)
●วู้ดบอล 1 เหรียญ
 ประเภททีมหญิง….สุธิดา เกิดศรี/ณัฐวดี เพชรศิริ/ปริยาภรณ์ เกื้อเม่ง/กนิษฐา คงเกลา/
อรนลิน ทวยเจริญ/ปลิตา มัฏฐาพันธ์
● ปันจักสีลัต 4 เหรียญ
 ประเภทต่อสู้…
◦ รุ่น 43 ไม่เกิน 47 กก.หญิง…อลิสตา ยศขุน
◦ รุ่น 47 ไม่เกิน 51 กก.ชาย…..อมรเทพ ปั้งเอี้ยน
◦ รุ่น 51 ไม่เกิน 55 กก.ชาย…อันดารีฟ เคเอส
◦ รุ่น 55 ไม่เกิน 59 ชาย…พุทธชาติ ดวงวิเชียร
●มวยสากลสมัครเล่น 3 เหรียญ
 รุ่นฟลายเวทชาย…..ณัฐวุฒิ วัฒนสงค์
 รุ่นเปเปอร์เวทชาย…มุฮัยมิน บิลดาโอะ
 รุ่นเฟเธอร์เวท…ภูริเดช ทองจันทร์แก้ว
● เทนนิส 1 เหรียญ
 ประเภทหญิงคู่….กัญญธมล ยอดสนิท/ภัทรวดี อธิษฐ?โภคิน
● มวยปล้ำ 2 เหรียญ
 ประเภทฟรีสไตล์
◦รุ่น 51 กก.ชาย….พิสิฐพงศ์ หนูทิม
◦ รุ่น 55 กก.ชาย…เกรียงศักดิ์ ศรีสุกใส
● คาราเต้-โด 3 เหรียญ
 ประเภทต่อสู้
◦รุ่น ไม่เกิน 45 กก.ชาย….วิระวัฒน์ อินทร์ทอง
◦ รุ่น 48 กก.หญิง….พนิตตา แดงงาม
◦ รุ่นไม่เกิน 65 กก.ชาย…เฉลิมพล ผิวละเอียด
● ฟุตบอลหญิง 1 เหรียญ…….
อติยา ทองหีด/กรกนก ทองเกิด/ชฎานุช ตันติภาธร/ฟ้าสว่าง เกตุแก้ว/สิริมาศ เทพหนู/สุภาวดี คีรีวงศ์/กรรษมา เจะดะ/จิราภร ดำหาย/สุดารัตน? สำนาว/จณิสษา ชื่นอารมณ์/ณัฐชยา ชี้แก้ว/นวลอนงค์ หมื่นศรี/ตรีสรา เกตกาญจน์/นฤพร แก้วคุณ/ปริยากร วรศรี/วริศรา พืชผล/อริษา ไกนรา/อัยดา เปี่ยมยา
●เซปักตะกร้อทีมชุด 1 เหรียญ
ณัฐพงษ์ ชบาพฤกษ์/สุเทพ จันทร์มณี/สรายุทธ สุขเสน/คีตพงษ์ ขวัญใจ/สุเทพ เพ็งทอง/ฐติวัฒน์ ไชยยืน/ธีรภัทร พรมนิล/จุฑาวัฒน์ ขวัญชู/จตุพร ตลึงจิตร/ซัลมาน แดงโฉมงาม/นันทวัฒน์ ปิ่นทอง/ณัฐวุฒิ เพชรานนท์
●แฮนด์บอลชายหาด 2 เหรียญ
 ประเภททีมหญิง……ชนาภา หิ้นมี/ณัฐกานต์ พรหมดวง/อรวรรณ ไหมแก้ว/เกศศิรินทร์ ช่วยเจริญ/อธิชา บุญรัตน์/กฤตภรณ์ หวานนุ่น/กัญญารัตน์ วิชัยประสิทธิ์/วริศรา เม่งช่วย/รวิภา ช่วยเจริญ/อัญธิกา พันธ์ศักดิ์
 ประเภททีมชาย….ธีรวัฒน์ เสนขวัญแก้ว/หิมาลัย มีสาย/ภาณุวิทย์ หนูชัยแก้ว/จิรวุฒิ สังข์ทอง/สุชล แสวงสิน/ธนภัทร สืบ/ทรงประพันธ์ ไชยคชบาล/ธนธรณื หวานแก้ว/ธนดล เอี่ยมทรัพย์ /สุพศิน วัชรินทร์
 ครับ….ค่ำๆวันนี้(31 มกราคม 2563 ) ทุกชุดทุกทีมนักกีฬาคงเดินทาง ถึงนครศรีธรรมราชครบทุกชุด ด้วยความปลอดภัยทุกคนนะครับ แล้วพบกับการแข่งขันกีฬานักเรียนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42 ที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพในปี 2564 นะครับ

ธีรวัฒน์ สิทธิศักดิ์
ศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563
เวลา 16.02 น.
80785106_2460631164188997_2802451562046160896_n

82820033_2623317444450020_7381665115159920640_n

83074958_2878188978869499_8125822229880504320_n

83091671_477914712894114_6322355643994865664_n

83117617_471146430206099_4954795446577922048_n

83118420_176111473799768_2200183815844921344_n

83147955_473232526682250_2601741735939801088_n

83155071_113345013451163_6753645655584931840_n

83168649_177483453662466_8645452773787172864_n

83189054_114114203376752_2475957524117848064_n

83193670_240843500267589_7864671205918244864_n

83201595_643708973059670_4288706578007195648_n

83235003_1438232879687057_5185786969669500928_n

83254286_2856830817743006_1787974441280471040_n (1)

83254286_2856830817743006_1787974441280471040_n

83276024_1246655915530742_4625742471429619712_n (1)

83276024_1246655915530742_4625742471429619712_n

83298357_185191916018064_5299722887140212736_n

83329168_920790431656241_699352011593744384_n

83339045_2513217515618058_3522139260238954496_n

83341546_462403967999498_1656716882050285568_n

83348941_327915931516255_7040974268993110016_n

83354035_654019028678356_5910522684659204096_n

83367690_612562969569077_3408550294521380864_n

83403536_602954503874549_3272264728746917888_n

83418402_533048444224251_5240561791401984000_n

83436850_872300819893588_6562638624456704000_n

83469555_1021260574922637_892864705167622144_n

83514591_180432499861614_3119630056427618304_n

83536505_465077027498597_5963698339743531008_n

83541053_477609973179690_1730145013037268992_n

83541940_540870906527134_777278678441656320_n

83547458_483112215688449_880868427718197248_n

83560882_527258781235497_981798797669564416_n

83571837_492498261456908_6824509411923329024_n

83581049_479950366285181_2208663176503885824_n

83627129_879470369154944_1236416403280494592_n

83631678_197386601312926_1650128307728941056_n

83674655_595794507922424_1406821395412811776_n

83715701_2455867411326777_5264079172594040832_n

83716070_3442486169159598_2673407092089421824_n

83733416_491245225133650_7566030206998151168_n

83743602_121502285842983_120602905009979392_n (1)

83743602_121502285842983_120602905009979392_n

83745529_182806809487669_1726661820330016768_n

83777377_476758636323273_7186214472212545536_n

83885547_618353048996394_8932141106355765248_n

83915113_530635041136584_8912259140101865472_n

83928313_3413316695405437_5593728924858187776_n

83954296_191729925527005_3784691375547613184_n

84054198_739311373262576_4402124230364233728_n

84067968_519616491999574_5802784542435573760_n

84344728_539872646619219_8490356389422563328_n

84769011_234169144260648_5098738655573311488_n

84834572_538020283728354_1160417768726593536_n

84883792_143694179952242_6702725313597538304_n