จ.พังงา..ขบวนช้าง 29 เชือก ร่วมแห่ผ้าขึ้นห่มพระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือ สืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดราษอุปถัมภ์ (วัดบางเหรียง) อ.ทับปุด จ.พังงา

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

จ.พังงา..ขบวนช้าง 29 เชือก ร่วมแห่ผ้าขึ้นห่มพระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือ สืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดราษอุปถัมภ์ (วัดบางเหรียง) อ.ทับปุด จ.พังงา
631244631255
วันนี้ (8 ก.พ.63) ที่วัดราษอุปถัมภ์ (วัดบางเหรียง) อ.ทับปุด จ.พังงา พระครูถิรธรรมวัต เจ้าคณะอำเภอทับปุด พร้อมด้วย นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายก อบจ.พังงา นำคณะพุทธศาสนิกชนหลายพันคน ร่วมแห่ผ้าขึ้นห่มพระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือ สืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันมาฆบูชา โดยในขบวนแห่ผ้ามีนางรำหลายร้อยคนจาก 5 หมู่บ้าน รำนำหน้าขบวนช้าง จำนวน 29 เชือก ร่วมกันแห่ผ้าสีเหลืองที่ได้มีการเขียนชื่อผู้ร่วมทำบุญ แล้วนำไปห่มพระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือบนภูเขาล้าน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 โดยมีชาวพุทธทั้งในพื้นที่และใกล้เคียง ร่วมเดินแห่ผ้าตามหลังขบวนช้าง เป็นจำนวนมาก จากนั้นได้ประกอบพิธีทางศาสนา และะร่วมกันแห่ผ้าขึ้นห่มองค์พระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือ สืบสานประเพณีไทย เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ ได้ชื่นชมและเห็นถึงความสำคัญของประเพณีทางพระพุทธศาสนา ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน
631237631238
พระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือ ตั้งอยู่บนเขาล้าน บ้านบางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา เป็นเจดีย์รูประฆังคว่ำ มีลักษณะผสมระหว่างพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช กับพระบรมธาตุทางภาคเหนือ ด้วยเหตุที่ว่า พระบรมสารีริกธาตุได้มาจากอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งอยู่ทางภาคเหนือ และพระอาจารย์ชัย อดีตเจ้าอาวาสวัดราษฎร์อุปถัมภ์ ซึ่งเป็นผู้เริ่มก่อสร้างเป็นคนใต้ ซึ่งมีความเคารพในพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช เป็นที่สุด นอกจากนี้แล้วพุทธศาสนายังถือกำเนิดในประเทศอินเดีย ดังนั้นพระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือจึงมีลักษณะของศิลปะแบบอินเดียผสมด้วย ลักษณะพระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมเท่ากันทุกด้าน อันมีความหมายถึงมรรคมีองค์ 8 สร้างเป็น 3 ชั้น จากฐานชั้นล่างถึงยอดสูง 109 เมตร ทุกชั้นมีฐานเป็นลักษณะแปดเหลี่ยมเท่ากันทุกด้าน โดยมีพระพุทธรูปล้อมรอบฐานโดยรอบ ภายในมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังลวดลายวิจิตรสวยงาม นอกจากนี้ ในบริเวณใกล้เคียง ยังมีการประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม และพระพุทธอัฐิมงคลชัยนาคปรก ซึ่งสร้างไว้เพื่อปกป้องชาวใต้ให้พ้นจากภัยอันตรายทางธรรมชาติ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงวันหยุด จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เดินทางมาเยี่ยมชมความงดงามของวัดบางเหรียง ที่มีภูเขาล้อมรอบ มีธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ และเงียบสงบร่มเย็น อีกด้วย.
631239631240631241

631242

631243

631244

631245

631246

631247

631248

631249

631250

631251

631252

631253

631254

631255

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0