ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากรอชมริ้วขบวนอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน จำนวน 5 ผืน และขบวนผ้าพระบฏของหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ในงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากรอชมริ้วขบวนอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน จำนวน 5 ผืน และขบวนผ้าพระบฏของหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ในงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563
83875490_3552495584822033_4612835566424162304_o
บ่ายวันนี้(8 ก.พ.63) ที่บริเวณถนนราชดำเนิน ด้านหน้าศาลาประดู่หก สนามหน้าเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีอัญเชิญและปล่อยริ้วขบวนผ้าพระบฏพระราชทาน จำนวน 5 ผืนและผ้าพระบฏของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบัน องค์กรต่างๆ ในงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563 โดยมี นายเชาว์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ รวมถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานที่ต้องการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศได้ร่วมทำบุญ ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และการน้อมนำโอวาทปาฏิโมกข์ไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุอันเป็นประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวนครศรีธรรมราช ตลอดจนเพื่อเป็นการสนับสนุนการเสนอพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช สู่มรดกโลก และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม
83877677_3552488634822728_7950849948050784256_o83930280_3552617094809882_2652825548677447680_o

โดยเน้นการตระหนักให้ทุกคนได้เข้าใจในความสำคัญของวันมาฆบูชาอย่างแท้จริง “มีการละเว้นการทำความชั่ว มุ่งทำความดี และทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว” โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี และร่วมเดินในริ้วขบวนเกียรติยศอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน จำนวน 5 ผืน ประกอบด้วย ประกอบด้วย ผ้าพระบฏพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ้าพระบฏพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ้าพระบฏพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ผ้าพระบฏพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผ้าพระบฏพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อบูชาองค์พระบรมธาตุเจดีย์ตามประเพณี
84451559_3552615661476692_1483139639958044672_o
โดยริ้วขบวนผ้าพระบฏพระราชทานและผ้าพระบฎของภาคส่วนต่างๆ ได้เคลื่อนไปตามถนนราชดำเนินเพื่อเข้าสู่วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร รวมระยะทางประมาณเกือบ 2 กิโลเมตร ซึ่งเมื่อริ้วขบวนผ้าพระบฏพระราชทานถึงมณฑลพิธีบริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ได้มีการรำบูชาพระบรมธาตุเจดีย์ ของนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จากนั้นเป็นการประกอบพิธีทางศาสนา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส และพระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18(ธรรมยุต) /เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กล่าวนำถวายผ้าพระบฏพระราชทาน ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น จะได้อัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน จำนวน 5 ผืน บูชาองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ พระวิหารทรงม้า

ทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563 ขึ้นในระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหารนครศรีธรรมราช สนามหน้าเมือง และวัดต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัด
84693156_3552616771476581_5594507117097648128_o
//////
อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
พรรณี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0