เปิดแล้ว ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านศาลาฝาชี “เส้นทางสายอารยธรรม วิถีหัตถ์ศิลป์ ถิ่นเฉลิมพระเกียรติ”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

88207406_3619072998164291_8112022461303750656_o87534233_3619077724830485_6559317888887422976_o88115346_3619080568163534_4175753404888383488_o
(28 ก.พ. 63 ) ที่ทำการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านศาลาฝาชีพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมชุมชน วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านศาลาฝาชีพัฒนาภายใต้ชื่องาน “เส้นทางสายอารยธรรม วิถีหัตถ์ศิลป์ ถิ่นเฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเป็นชุมชนแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้สู่ชุมชน
87559570_3619078771497047_8126194771048792064_o87753440_3619072604830997_8920001441423163392_o

โดยมีท่านนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชนและคณะทำงาน และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นมากมายซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของลูกหลานในชุมชนอย่างเช่น บาติกข้าว หัตถกรรมกะลามะพร้าว กรีนฟาร์มแพะ สวนดาวเรืองBYยายหวย เห็ดหลินจือมณฑาฟาร์ม ครัวหนำครูหนอม ซึ่งได้รวมกลุ่ม และพัฒนาต่อยอดจนเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อันเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ทั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของกลุ่มผู้นำชุมชน ถือเป็นกลุ่มนำร่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็ง สามัคคีร่วมมือร่วมใจกัน รวบรวมทุนทางมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา อันเป็นทุนทางอารยธรรมของชุมชน ได้บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ และภาคประชาชน ถือเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป//////
87762652_3619074348164156_1949748391688798208_o

87774106_3619064091498515_3172757556338622464_o

87900297_3619081134830144_2152768248775442432_o

87955369_3619075484830709_6542937480620933120_o

87957830_3619081541496770_1940507056586883072_o

87971661_3619080154830242_418782413989085184_o

87979472_3619079564830301_6705725867944837120_o

88009958_3619077238163867_4967325227684986880_o

88052700_3619076084830649_3497596666058375168_o

88060510_3619078038163787_7076973666960932864_o

88089644_3619076388163952_564771741109321728_o

88089966_3619079801496944_8998278380033933312_o

88098680_3619078584830399_8128399639754833920_o

88100353_3619081701496754_4964354227007651840_o

88103084_3619067944831463_4441732620631408640_o

88108978_3619072178164373_6177179040651149312_o

88111196_3619075091497415_8337770396262596608_o

88115346_3619080568163534_4175753404888383488_o

88145823_3619079194830338_6964643173905727488_o
ปาณิสรา /ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0