คณะผู้บริหารและพนักงานโรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

S__42713185
เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 คุณอนุสรณ์ บุญประเสริฐ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และพนักงานเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในโอกาส เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

S__42713186
โดยเสด็จกลับมาประทับ ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงพระกรุณาประทาน “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” แก่คณะผู้บริหารและพนักงาน โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช ที่เฝ้ารับเสด็จ
S__42713187
S__42713188
S__42713189
S__42713190
S__42713191

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0