ขอเป็นส่วนหนึ่ง แบ่งเบาภาระ และส่งกำลังใจ ให้พวกเราก้าวพ้นภัยวิกฤติ ไวรัสโควิด-19

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

735576

วันนี้(24 เม.ย.63) ณ สำนักงานกลุ่มนครธรรมาภิบาล คุณวิฑูรย์ อิสระพิทักษ์กุล ประธานกลุ่มนครธรรมาภิบาล คุณอนุวัตร ศรีไสยเพชร (บี บ่อล้อ) และคณะทำงาน /สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันแจกข้าวสาร และน้ำดื่ม จำนวน กว่า 100 ชุด ซึ่งมีข้าวสาร 5 กก. 1 ถุง และน้ำดื่ม 1 แพ็คใหญ่ มอบให้คนละชุด ให้ผู้ที่เดือดร้อนจากโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมากจริงๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง แบ่งเบาภาระ และส่งกำลังใจ ให้พวกเราก้าวพ้นภัยวิกฤติ ไวรัสโควิด-19 และจะทยอยแจกกันไปเรื่อยๆ จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นตามลำดับ
735569
โดยคุณวิฑูรย์ อิสระพิทักษ์กุล ประธานกลุ่มนครธรรมาภิบาล ได้ให้สมาชิกกลุ่มลงพื้นที่สำรวจ ครอบครัวที่เดือดร้อนมากๆจริงๆ ซึ่งจะให้คูปองไว้ เพื่อมารับแจกในวันดังกล่าว เพื่อป้องกันการรวมตัวของคนกลุ่มใหญ่ที่จะรวมตัวกันมา เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ ซึ่งทางผู้มอบได้ประสาน ชี้แจง แจ้งให้จังหวัดรับทราบแล้ว และ มีจุดคัดกรอง ใส่แมส ล้างมือ เว้นระยะห่าง 2 เมตร เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งพี่น้องประชาชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เป็นที่เรียบร้อย คาดว่าสิ่งที่มอบไปให้นั้นจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนไปได้ระยะหนึ่ง “คิดถึงชาติบ้านเมือง ให้มากกว่าการเมือง”
735571735574

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0