เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดระเบียบตลาด ติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน ก่อนเข้าตลาด ป้องกันโควิด-19

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดระเบียบตลาด ติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน ตรวจจับอุณหภูมิร่างกายด้วยระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อน ก่อนเข้าตลาด ป้องกันโควิด-19
DSC_8824
วันที่ 1 พ.ค.63 ที่บริเวณหน้าตลาดสดคูขวาง หรือตลาดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ เพื่อวางแผนการจัดระเบียบบริเวณตลาดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 โดยมีการติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน ตรวจจับอุณหภูมิร่างกายด้วยระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อน มีการวัดอุณหภูมิ จัดเตรียมอ่างน้ำสำหรับล้างทำความสะอาดมือ และพ่อค้าแม่ค้า ร่วมถึงประชาชนผู้มาใช้บริการที่ตลาดสด ต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
DSC_8849DSC_8836
ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวว่า เทศบาลฯ มีความห่วงใย สำหรับผู้ที่มาใช้บริการ ณ ตลาดสดคูขวาง จึงได้มีการวางมาตรการอย่างเข้มข้นในการป้องกันโรคโควิด 19 โดยมีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิของ พ่อค้า แม่ค้าทุกคนที่มาจำหน่ายอาหาร รวมทั้งประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสิ้นค้า พร้อมติดตั้งตั้งเจลแอลกอฮอล์ให้ประชาชนล้างมืออีกด้วย นอกจากนี้มีการบังคับทางเข้าตลาดเพียงทางเดียว และมีการติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน ตรวจจับอุณหภูมิร่างกายด้วยระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อน หากใครมีอุณหภูมิเกิน 37.5 เครื่องก็จะส่งเสียงร้องเตือนแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และจะใช้มาตรการตามขั้นตอนต่อไปเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด – 19 เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาตลาดสด พร้อมขอความร่วมมือประชาชนทุกคนปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการต่างๆ ที่ทางเทศบาลกำหนดไว้ด้วย