คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช รับลงทะเบียนข้อร้องเรียนของประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯเงินเยียวยา 5,000 บาท ไม่สำเร็จ เพื่อส่งให้กระทรวงการคลังและรัฐบาล พิจารณาต่อไป

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช รับลงทะเบียนข้อร้องเรียนของประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯเงินเยียวยา 5,000 บาท ไม่สำเร็จ เพื่อส่งให้กระทรวงการคลังและรัฐบาล พิจารณาต่อไป
95606906_3860629290675326_7428280379498299392_o
หลังจากที่คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดให้ผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ ที่บริเวณหน้าห้องสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถลงทะเบียนร้องเรียนเพื่อให้กระทรวงการคลังและรัฐบาล พิจารณาช่วยเหลือให้เข้าร่วมโครงการตามมาตรการการชดเชยรายได้ 5,000 (3 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา เช้าวันนี้ (8 พฤษภาคม 2563) มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีปัญหาลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ไม่สำเร็จ ได้ทยอยเดินทางเข้ามาลงทะเบียน ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการชดเชยรายได้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)
ประกาศไตปลาโพส
ซึ่งส่วนใหญ่ประสบปัญหาการลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง และระบบแจ้งว่าลงทะเบียนสำเร็จแต่ตรวจสอบสถานะไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน , ประชาชนไม่ได้ลงทะเบียนที่ www.เราไม่ทิ้งกัhttp://xn--q3c.com/ ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด, หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน ถูกระงับการใช้งาน, ประชาชนได้รับแจ้งจากผู้พิทักษ์สิทธิ์ให้ไปทบทวนสิทธิ์ แต่ไม่สามารถทบทวนสิทธิ์ได้ เนื่องจากอยู่ต่างจังหวัด, สถานการณ์ลงทะเบียนให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนได้ชี้แจง ทำความเข้าใจถึงปัญหาและมาตรการตามโครงการฯ ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนในระบบได้ ส่งไปยังกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาต่อไป
95963339_3860629354008653_6469994826967285760_o
สำหรับ ข้อมูลจากการรับลงทะเบียนร้องเรียนตามมาตรการการชดเชยรายได้ 5,000 (3 เดือน) ของสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2563 มีผู้มาลงทะเบียนร้องเรียนฯ จำนวน 128 ราย เพื่อให้กระทรวงการคลังและรัฐบาล พิจารณาช่วยเหลือให้เข้าร่วมโครงการตามมาตรการการชดเชยรายได้ 5,000 (3 เดือน) ขณะที่ข้อมูลผู้ขอทบทวนสิทธิ์ตามมาตรการชดเชยรายได้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2563 จำนวน 27,550 ราย ดำเนินการสำเร็จ จำนวน 20,295 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.67 และอยู่ระหว่างการดำเนินการ 7,255 ราย
ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ หรือไม่ได้ลงทะเบียนที่ www.เราไม่ทิ้งกัhttp://xn--q3c.com/ ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-466666 ในวันเวลาราชการ…../////
95620503_3860641134007475_5844499987823591424_o95641527_3860644357340486_4557498056731262976_o
พรรณี มณีวรรณ/ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0