ทีมนครธรรมาภิบาล บริการ “ตัดผมฟรี 4 มุมเมือง” ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

ทีมนครธรรมาภิบาล บริการ “ตัดผมฟรี 4 มุมเมือง” ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
756988756991
วันนี้(8 พ.ค.63) ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานกลุ่มนครธรรมาภิบาล อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการตัดผมฟรี เขต 3 โดยมีคุณวิฑูรย์ อิสระพิทักษ์กุล รองประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หัวหน้ากลุ่มนครธรรมาภิบาล พร้อมด้วยคณะทำงานให้การต้อนรับ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งจิตอาสาทุกๆท่าน ที่ได้ร่วมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยดีเสมอมา
ประกาศไตปลาโพส
คุณวิฑูรย์ อิสระพิทักษ์กุล หัวหน้ากลุ่มนครธรรมาภิบาล กล่าวว่า ก่อนหน้านี้กลุ่มนครธรรมาภิบาล และสมาชิกกลุ่ม ก็ได้ร่วมกันช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยแจกถุงยังชีพ เป็นข้าวสาร และน้ำดื่ม ให้กับพ่อแม่ พี่น้อง ประชาชน ไปแล้วนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และลดค่าใช้จ่าย ในการดำรงชีพ ซึ่งทางกลุ่มนครธรรมาภิบาล ก็ได้เล็งเห็นถึงกิจกรรมดีๆ ที่จะมอบให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทั้ง 4 เขต รวมทั้งประชาชนทั่วไป ซึ่งการจัดงานและกิจกรรม บริการ “ตัดผม ฟรี 4 มุมเมือง” ในวันนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่ควรช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยจุดบริการตัดผม ฟรี 4 มุมเมือง เพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง และสะดวกมากยิ่งขึ้น ดังมีรายละเอียดตามจุดบริการสามารถไปใช้บริการกันได้ดังต่อไปนี้ จุดที่ 1 หน้าหอสมุดแห่งชาติ ถนนราชดำเนิน, จุดที่ 2 ปากซอยสุขสมบูรณ์ ถนนพัฒนาการคูขวาง, จุดที่ 3 ข้างปั๊มเชลล์ท่าวัง ถนนจำเริญวิถี, จุดที่ 4 หน้าบริษัทสิงห์อรฉัตร ถนนกะโรม, ตั้งแต่วันที่ 8 วันนี้ ถึงวันที่ 10 พ.ค.63 เวลา 09.00-16.00 น. ของทุกวัน
756995
โดยทีมงานได้มีมาตรการการปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID–19) อย่างเคร่งครัด โดยให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ วัดอุณหภูมิร่างกาย เขียนชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทร รับบัตรคิว เดินผ่านเข้าจุดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ นั่งรอตรงจุดที่แนะนำ โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างทางสังคม SOCIAL DISTANCING ต้านภัย COVID-19 เมื่อรับบริการเรียบร้อยแล้วให้รีบทำความสะอาดร่างกายและชุดทันที นอกจากนี้ พร้อมที่จะให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบกำกับการดูแลแก้ไขหรือแนะนำอีกทางหนึ่งด้วย

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0