สุดยอดใจบุญ นายกเทศมนตรีตำบลกะทูน เมืองคอน ควักเงินส่วนตัว 5 แสนบาท ช่วยเหลือเยียวยาประชาชน ช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

สุดยอดใจบุญ นายกเทศมนตรีตำบลกะทูน เมืองคอน ควักเงินส่วนตัว 5 แสนบาท ช่วยเหลือเยียวยาประชาชน ช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19


เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณ “ล้งทุเรียนนายก นก” หมู่ที่ 2 ต.กะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอาคม บุญญโส นายอำเภอพิปูน เป็นประธานในกิจกรรมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชน ช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 จากทุนทรัพย์ส่วนตัวของนายนายวิรัตน์ ริยาพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลกะทูน ในโอกาสเปิดล้งทุเรียนนายกนก นับเป็นล้งทุเรียนแรกของอำเภอพิปูน ฉวาง และช้างกลาง
20200625_133132
นายวิรัตน์ ริยาพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลกะทูน กล่าวว่า การแจกเงินเยียวยาให้ประชาชนในครั้งนี้ประกอบด้วย ประชาชนตำบลกะทูนจำนวน 8 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 100 ครัวเรือน พนักงาน บุคลากรทางการแพทย์ รพ.สตบ้านกะทูนเหนือ และ บ้านปากจัง เพื่อช่วยเหลือเยียวยาในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 โดยแจกคนละ 500 บาท ทั้งนี้ได้จัดเลี้ยงอาหารแก่ประชาชนในพื้นที่ด้วย รวมใช้เงินในกิจกรรมนี้ทั้งหมดประมาณ 5 แสนบาท พร้อมทั้งต้องการประชาสัมพันธ์ล้งทุเรียนนายก นก ด้วย
20200625_134601
ซึ่งล้งทุเรียนนายกนก ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ ให้มีหลักประกันในราคาขาย โดยปีนี้ประกันราคาไว้ที่กิโลกรัมละ 90 บาท เป็นอย่างต่ำ สร้างความพอใจแก่เกษตรกรสวนทุเรียนเป็นอย่างมาก และเพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพส่งออกของทุเรียนให้มีชื่อเสียงในโอกาสต่อไป โดยคาดว่าอีก 3 ปีข้างหน้าจำนวนทุเรียนจากพื้นที่อำเภอพิปูนจะมีไม่น้อยกว่า 1พันตัน
20200625_14045520200625_14091420200625_13561720200625_140455

20200625_14120920200625_14125220200625_140914
ด้านนายอาคม บุญญโส นายอำเภอพิปูน กล่าวว่า นับเป็นโอกาสดีเพื่อให้อำเภอพิปูนมีศักยภาพดีที่สุดด้านการเกษตร การประกันราคาทุเรียนไว้ที่ 90 บาท ถือเป็นส่วนช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ โดยเชื่อมั่นว่าราคาของทุเรียนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สร้างความมั่นคงให้ชาวพิปูนในอนาคตต่อไป

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0