สถานศึกษาในเมืองคอน มีความพร้อมรับเปิดเทอมวันพรุ่งนี้(1 กรกฎาคม 2563)

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ..//ขณะที่ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชระบุสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีความพร้อมรับเปิดเทอมวันพรุ่งนี้(1 กรกฎาคม 2563)
105523287_4078453242226262_7160538735420492056_o105672315_4078455358892717_9178885166812356258_o
วันนี้(30 มิ.ย.63) ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สำหรับประเด็นสำคัญที่มีกล่าวถึงในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย สถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามที่ราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค การประเมินการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดติดเชื้อไวรัส2019 ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ การร่วมพิจารณาแผนและขั้นตอนปฏิบัติ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค สำหรับผู้ต้องขังออกทำงานสถานประกอบการภายนอกเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช และการกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค และการกำหนดมาตรการผ่อนคลาย (เพิ่มเติมระยะ 5)
105979728_4078453678892885_1181920211440816439_o106447349_4078453222226264_8758863532855968826_o
โดยเบื้องต้นผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ระบุการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 33 แห่งทั่วจังหวัดว่า สถานศึกษาทั้ง 33 แห่ง มีจำนวนห้องเรียน 761 ห้อง รวมนักเรียน 21,734 คน มีความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอน โดยในจำนวนนี้มีสถานศึกษา จำนวน 22 แห่งที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ และอีกจำนวน 11 แห่ง มีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
//////////
ประกาศไตปลาโพส
อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
พรรณี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0