พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
79251246_4100832086655044_4315767516219448408_o106165086_4100815353323384_6077499692297253630_o
วันนี้(5 กรกฎาคม 2563) เวลา 19.00 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีบูชาเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มีพระครูสิริธรรมาภิรัต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราช และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประธานสงฆ์ให้ศีล กล่าวสัมโมทนียกถา กล่าวนำคำบูชา วันอาสาฬหปูรณมีบูชา จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานในพิธีจุดธูปเทียนสักการะส่งต่อให้แก่พุทธศาสนิกชน พระสงฆ์สวดสรรเสริญพระคุณทำนองสรภัญญะ ต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด และเข้าร่วมพิธีได้เวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช 3 รอบ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
106806966_4100832526655000_935425344266092445_o106912666_4100831706655082_4594773135778971251_o
นอกจากนี้เวลาประมาณ 19.00 น.หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดการแสดงแสงสีเสียง ด้วยเทคโนโลยีเทคนิคสื่อผสมแบบ 3D Projection Mapping “วัดพระมหาธาตุ ศูนย์กลางอารยธรรมอาณาจักรนครศรีธรรมราช” “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม” ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้พุทธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราชและนักท่องเที่ยวได้ชมด้วย โดยมีการจัดแสดง 3 รอบ เวลา 19.00 น. 20.00 น. และ 21.00 น..////
107102405_4100834179988168_4987503736750756360_o107391050_4100834199988166_2440203552954620248_o
ประกาศไตปลาโพส

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0