ผบ.มทบ.ที่ 41 เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพ และเงินขวัญถุง ให้กับกำลังพลและพลทหารประจำการ

ผบ.มทบ.ที่ 41 เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพ และเงินขวัญถุง ให้กับกำลังพลและพลทหารประจำการภายในหน่วยมณฑลทหารบกที่ 41
S__64856122
ณ หน้ามณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลตรี ธิรา แดหวา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพ และเงินขวัญถุง ให้กับกำลังพลและพลทหารประจำการภายในหน่วยมณฑลทหารบกที่ 41 ที่มีรายได้น้อย จำนวน 90 คน โดยมี พันโทสุนทร ศิริธรรม รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 41 กล่าวรายงาน
S__64856124
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ให้กองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 41 คัดเลือกกำลังพลและทหารกองประจำการภายในหน่วยที่มีรายได้น้อย เพื่อสนับสนุนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของกำลังพลและพลทหารกองประจำการของหน่วยที่ได้รับผลกระทบ และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล
พลตรี ธิรา แดหวา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ได้กล่าวในโอกาสนี้ว่า การมอบถุงยังชีพให้กับกำลังพลของมณฑลทหารบกที่ 41 สืบเนื่องมาจากในปีนี้ กำลังพลก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่า บ้านเมืองของเราได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่สามารถปฏิบัติงาน และประกอบอาชีพเสริมได้อย่างสะดวก ทำให้กำลังพลและครอบครัว ขาดรายได้ในการเลี้ยงชีพ
S__64856125
ในปีนี้ ผู้บัญชาการจึงได้มอบถุงยังชีพให้กับกำลังพล ตามวัตถุของผู้บัญชาการ ต้องการสงเสริมสนับสนุน ให้กำลังพลมีจิตใจ กำลังใจ และได้รับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และขอให้ผู้ที่ได้รับถุงยังชีพทุกคนในครั้งนี้ มีความภาคภูมิใจขยันหมั่นเพียร ในการดูแลครอบครัว ของตน และนำไปใช้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อไป
ประกาศไตปลา