ตะลึงทั้งหมู่บ้าน!!พระอาทิตย์ทรงกรดกลางพิธีบวงสรวงขออนุญาตจัดสร้าง“พังพการ”อดีตทหารเอกแห่งเมืองนครศรีธรรมราช

ตะลึงทั้งหมู่บ้าน!!พระอาทิตย์ทรงกรดกลางพิธีบวงสรวงขออนุญาตจัดสร้าง“พังพการ”อดีตทหารเอกแห่งเมืองนครศรีธรรมราช
20200723_092039
เมื่อเวลา 09.09 น.วันที่ 23 ก.ค.2563 ที่อนุสรณ์สถานเกาะพังพการ หมู่ 4 ต.นาสาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พ.อ.วงศ์รัษฎ์ ศรีจันทร์ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 เป็นตัวแทน พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานผ่ายฆราวาสพระเทพปัญญาสุธี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงขออนุญาตจัดสร้างพังพการอดีตทหารเอกแห่งเมืองนครศรีธรรมราชและเจริญพระพุทธมนต์ โดยมี พลตรีคนึง บุญมณี อดีตที่ปรึกษาแม่ทัพ ภาคที่ 4 นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานมูลนิธิศรีธรรมาไศกราช นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกฤตกร สุทธิศักดิ์ นายอำเภอพระพรหม นครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนภาครัฐ เอกชนและประชาชน ร่วม 200 คนร่วมต้อนรับและร่วมในพิธี โดยมี อสม.ในพื้นที่มาช่วยดำเนินการตามมาตรการควบคุมป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวดกวดขัน
20200723_091824

ซึ่งก่อนการประกอบพิธีพราหมณ์บวงสรวงเทพยดาฟ้าดินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้มีการร้องเพลงบอก โดยเพลงบอกสมใจ ศรีอู่ทอง แชมป์ถ้วยพระราชทาน 2 สมัยซ้อน เพื่อบอกกล่าวรำลึกประวัติความเป็นมาจของพังพการ ทหารเอกของเมืองนครศรีธรรมราช สมัยพระเจ้าศรีธรรมโศกราช และอาจารย์มนตรี คงแก้ว อาจารย์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขับสภาสดุดีพังพการจากนั้นจึงเริ่มประกอบพิธีพราหมณ์บวงสรวงเทพยดาฟ้าดินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่ามกลางบรรยากาศที่ร้อนอบอ้าว แต่ระหว่างการประกอบพิธีได้เกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกรดทำให้บรรยากาศภายในบริเวณพิธีร่มรื่นอย่างน่าอัศจรรย์
20200723_091638
หลังเสร็จสิ้นพิธีพราหมณ์จึงเริ่มการประกอบพิธีทางพุทธศาสนา โดยทุกคนร่วมกันกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาพระปริตร โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 10 รูปร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสังฆทานทำบุญทักษิณานุปทาน กรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่พังพการและผู้ล่วงลับไปทั้งหลาย ถวายจตุปัจจัยไทย และถวายถวายถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ในขณะเดียวกันได้มีการรำโนราห์ถวายพังพการ ต่อด้วยเพลงบอกสมใจ ศรีอู่ทอง ร้องเพลงบอกแบบเพลงบอกทรงเครื่องปิดท้ายรายการด้วยความเรียบร้อยทุกประการ
20200723_091823
ในขณะที่พระครูวินัยธรสุวิจักรขณ์ หรือ “อาจารย์ดอน” กล่าวว่ามูลนิธิศรีธรรมาโศกราช ร่วมกับวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนครศรีธรรมราช วัดวังตะวันออก และจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกันจัดสร้างอนุสาวรีย์พังพการ ทหารเอกแห่งนครศรีธรรมราชในอดีต ตามที่ปรากฏตามตำนานเมืองนครศรีธรรมราชชัดเจนว่า “พังพการ”ได้กำเนิดขึ้นในดินแดนเมืองนครศรีธรรมราช บริเวณบ้านนพเตียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งในปัจจุบันเปลี่ยนชื่อมาเป็นบ้านไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช และอยู่ในเขตการปกครองของ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช เป็นทหารเอกอยู่ในสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ระหวางปี พ.ศ. 1743-1821 และเป็นผู้ที่มีความก่งกล้ำสามารถตั้งแต่วัยเด็ก เมื่อเติบโตขึ้นได้เป็นทหารเอกของพระเจ้าศรีธรรมโศกราช และสามารถต่อสู้กับกองทัพขาวชวาผู้มารุกรานเมืองนครศรีธรรมราช
20200723_094102
โดยพังพการ สามารถทำการสู้รบกับศัตรูและสามารถฆ่าศัตรูได้ครั้งละหลายๆ คน เนื่องจากคู่ต่อสู้มองไม่สามารถมองตัวพังพการได้ ตามที่ระบุไว้ประวัติปรากฏในตำนานพระบรมธาตุเมืองนครศวีธรรมราชและตำนานที่เกี่ยวข้องอยู่หลายฉบับ เมื่อสู้รบชนะจนชาวชวาต้องถอยทัพกลับไป จึงประกาศชัยชนะที่บริเวณเชิงเขาหนอกวัว ซึ่งเปลี่ยนมาเป็น “เขามหาชัย” และเพื่อเป็นยการเชิดชูเกียรติพังพการส่วนบ้านนพเตียน เปลี่ยนมาเป็นบ้านไชยมนตรีมา จนถึงปัจจุบัน และพระเจ้าศรีธรรมโศกราช (พระเจ้าจันทรภาณุ) ได้ปูนบำเหน็จรางวัลให้แก่พังพการ โดยแบ่งเมืองฝ่ายหนึ่งให้ปกครอง ซึ่งน่าจะเป็น “เมืองพระเวียง”
ประกาศไตปลา
คณะลูกหลานในยุคปัจจุบันจึงเห็นสมควรก่อสร้งอนุสาวรีย์เพื่อเป็นอนุสณ์ทางประวัติศาสตร์ของบนเมืองให้เป็นที่ประจักษ์ถึงความความเก่งกล่าสามารถและความเสียสละ โดยในการจัดสร้งอนุสารีย์ในครั้งนี้ไม่มีงบประมาณของแผ่นดิน แต่ใช้งบประมาณจากการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชนหรือชาชนทั่วไป ซึ่งประมาณว่าจะใช้งบประมาณ ออกแบบ/ปั้น/หล่อ จำนวน 2 ล้านบาท และงบประมาณในการสร้างท่านเป็นฐานในการประดิษฐานพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอีก 3 ล้านบาท รวมงบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น 5 ล้านบาท ส่วนการประดิษฐานคาดว่าจะใช้สถานที่ บริเวณสวนศรีธรรมาโศกราชหรือบริเวณ “เกาะพังพการ” สถานที่กำเนิดพังพการบ้านไชยมนตรี ปัจจุบันอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ 4 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
พระครูวินัยธรสุวิจักรขณ์ หรือ “อาจารย์ดอน” สำหรับผู้ที่สนใจจะร่วมในการสั่งเช่า/จองวัตถุมงคลพังพการ เพื่อรวบรวมเป็นเงินทุนในการก่อสร้างอนุสาวรีย์พังพการ สามารถติดต่อสอบถามและเช่าจองได้ที่อาตมา วัดวังตะวันออก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร. 083-5041435 และ 093-6867600