นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมและอัลตร้าซาวด์เคลื่อนที่

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมและอัลตร้าซาวด์เคลื่อนที่ (Mammogram และUntrasound) ให้กับสตรีกลุ่มเสี่ยงในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
DSC_0727
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13สค.2563 ที่ห้องบงกชรัตน์ รร.ทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมและอัลตร้าซาวด์เคลื่อนที่ (Mammogram และUntrasound) โดยมีนายไสว เขียวจันทร์ รองนายกฯ และสตรีกลุ่มเสี่ยงในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ อสม. เจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเข้าร่วมแถลงข่าวอย่างพร้อมเพรียง มี นพ.เมธี วงศ์เสนา ผอ.รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงาน
DSC_0736
โครงการนี้ทางกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีการสนับสนุนเงินให้กับโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี เพื่อรณรงค์ให้สตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงต่อการป่วยมะเร็งเต้านมในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งมีกำหนดการออกหน่วยเคลื่อนที่สำหรับตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมให้กับสตรีกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชดังนี้
DSC_0737
15-16 ส.ค. จะมีการออกหน่วยบริเวณวัดหน้าพระบรมธาตุุ ,18 ส.ค.ศาลากลางจังหวัด,22-23 ส.ค.วัดท่าโพธิ์วรวิหาร,25 ส.ค.ตลาดลีวัฒนา,26 ส.ค.สถาบันรัชภาคย์,27-28 ส.ค.รร.นครอาชีวศึกษา,29 ส.ค.ชุมชนเอื้ออาทรสะพานยาว,30 ส.ค.อุทยานการเรียนรู้เมืองนครฯ
ประกาศไตปลา
ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ กล่าวว่า สำหรับการตรวจคัดกรองสตรีกลุ่มเสี่ยง หากพบความผิดปกติไม่ใช่เนื้อร้ายแนะนำให้มีการติดตามโดยการตรวจแมมโมแกรมทุก 1 ปี ถ้าพบความผิดปกติโอกาสสูงว่าจะเป็นมะเร็งเต้านม แพทย์จะทำการนัดหมาย เพื่อเก็บตัวอย่างขึ้นเนื้อ(Excission) และส่งชิ้นเนื้อตรวจทุกรายตามสิทธิ์การรักษา ในกรณีที่ผลชิ้นเนื้อเป็นมะเร็งเต้านมมีการส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อไป จะเห็นได้ว่าโครงการมีประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก และควรมีการตรวจคัดกรองอย่างต่อเนื่องทุกปี

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0