อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับมูลนิธิชมรมชาวปากพนัง สำนึกคุณแผ่นดิน มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยากไร้ในพื้นที่อำเภอปากพนัง

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

325096118190224_327872468359741_2833988262909048339_o
21 สิงหาคม 2563 ที่โรงเรียนปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ จันทรังษี อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมชาวปากพนัง และมูลนิธิชมรมชาวปากพนัง ได้ร่วมใจกันมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่ยากไร้ในพื้นที่อำเภอปากพนัง ประจำปี 2563 จำนวน 253 ทุน รวมเป็นเงิน 650,000 บาท
117706213_327593415054313_7701916939647290908_n117969915_327593625054292_2111899624168179704_n117783777_327593758387612_835775242811188202_n118196274_327593721720949_7354217904044789517_n
นายอภินันท์ จันทรังษี อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ตนเป็นคนปากพนัง และโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่อำเภอปากพนัง นั้น ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง กว่า 30 ปี เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้นักเรียนที่ด้อยโอกาส เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคนเก่งและคนดีให้กับสังคม ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง สร้างความรักความสามัคคีของชาวอำเภอปากพนัง และเป็นการทำความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินเกิด

ขณะที่นางสาวสรัลพร ถือทอง นักเรียนโรงเรียนปากพนัง หนึ่งในผู้ที่ได้รับทุน บอกว่า ดีใจที่ได้รับเลือกให้รับทุนการศึกษา พร้อมสัญญาว่า

“…จะเป็นคนดี และตั้งใจเรียน เพื่อเป็นครู นำความรู้ที่ได้รับไปสอนเด็ก ๆ เพื่อตอบแทนทุนการศึกษา และตอบแทนคุณแผ่นดินต่อไป…”
117770901_327593525054302_8762874075550576110_o125499
ประกาศไตปลา

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0