คณะทำงานโครงการธนาคารปูม้าประเทศไทย ร่วมกับ ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ธนาคารปูม้าเกาะนกเภา อ.ดอนสัก

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

คณะทำงานโครงการธนาคารปูม้าประเทศไทยลงพื้นที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ติดตามความก้าวหน้าการสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าเกาะนกเภา อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี…/
DSC_6572DSC_6579
คุณสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ อดีตเลขาธิการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติประธานคณะทำงานโครงการธนาคารปูม้าประเทศไทยพร้อมคณะลงพื้นที่เกาะนกเภา อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการสนับสนุนโครงการศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าเพื่อชุมชน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อมรศักดิ์สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ
สำหรับการลงพื้นที่ของคณะในครั้งนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้า หลังจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติได้อนุมัติงบประมาณให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินโครงการธนาคารปูม้าเพื่อสนับสนุนให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีได้มีอาชีพเสริมสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ และช่วยกันฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลให้มีความสมบูรณ์ สำหรับศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าเกาะนกเภา ดำเนินโครงการมาได้ 1 ปี โดยเชื่อมโยงจากการท่องเที่ยวชุมชนมาสู่ธนาคารปูม้า
DSC_6579_0DSC_6587
นายสุนธร เจนสมุทร รองประธานศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าเกาะนกเภา กล่าวว่าปัจจุบันนี้ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าเกาะนกเภา มีสมาชิก 20 คน จากเดิมเน้นทำการท่องเที่ยวชุมชน และประมงพื้นบ้าน แต่หลังจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ามาสนับสนุนธนาคารปูม้า ทำให้ปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาเรียนรู้ เป็นจำนวนมาก เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ โดยทางกลุ่มใช้จุดเด่น มาท่องเที่ยวที่นี่ได้ทำบุญด้วยการปล่อยปูม้าด้วย ระยะเวลา 3-4 เดือนที่ผ่านมา สภาพระบบนิเวศในทะเลดีขึ้น มีสัตว์ทะเล ทั้ง กุ้งปลาและปูเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้จุดเด่นของที่นี่เป็นป่าทรายขี้เป็ด เหมาะสมหรับการฝักตัวของลูกปู ทำให้ปูม้าที่นี้เจริญเติบโตเร็ว มีความสมบูรณ์และที่สำคัญกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านและชาวบ้านได้มีอาชีพที่มั่นคง และสามารถช่วยกันฟื้นฟูระบบนิเวศทะเลให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
DSC_6594DSC_6596
DSC_6618DSC_6624
ประกาศไตปลา

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0