เริ่มแล้วงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 63 จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

เริ่มแล้วงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
DSC_4258DSC_4278
เมื่อเวลา 07.15 น. วันนี้ (11 ก.ย.63) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด และประชาชนได้ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ปฐมกษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรนครศรีธรรมราช อันมีหัวเมืองรายรอบ 12 เมือง เรียกว่าเมือง 12 นักษัตร พระองค์ทรงสร้างพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ปูชนียสถานสำคัญของบ้านเมือง และเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาลัทธิเถรวาท ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช
DSC_4310
จากนั้นประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ สนามหน้าเมือง ต่อจากนั้น ได้บวงสรวงอนุสาวรีย์ศรีปราชญ์ ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล และให้การจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 11 -20 กันยายน 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ตลอด 10 วัน 10 คืนของการจัดงาน โดยจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในเวลา 20.00 น. วันนี้ (11 ก.ย.63) ณ เวทีกลางสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน
DSC_4626DSC_4630
สำหรับงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ถือเป็นงานประเพณีสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และสืบสานมาอย่างยาวนานของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในปีนี้จัดเป็นปีที่ 97 ระหว่างวันที่ 11-20 กันยายน 2563 ณ สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนและความรักสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมกาชาดและหารายได้สำหรับใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลต่าง ๆ
DSC_4501
การจัดงานบุญสารทเดือนสิบปีนี้ จัดภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ได้จัดมารวมไว้ในพื้นที่เดียวกันคือที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด สำหรับกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของงานบุญสารทเดือนสิบคือ การประกวดหมฺรับ และขบวนแห่หมฺรับ ชิงหมฺรับทองคำพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 16 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยเริ่มปล่อยขบวนบริเวณศาลาประดู่หก ไปจนถึงวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร แบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท 1. ประเภทกลุ่มอำเภอ ประกอบด้วยอำเภอต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 23 อำเภอ โดยแบ่งตามสภาพทางภูมิศาสตร์ จำนวน 5 กลุ่ม 2.ประเภทกลุ่มทั่วไป ประกอบด้วย องค์กรภาครัฐและเอกชน กลุ่มธุรกิจ ชมรม สมาคม ธนาคาร โรงแรม หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 3.ประเภทกลุ่มสถานศึกษา ประกอบด้วย สถานศึกษาทุกระดับ ทั้งนี้ กลุ่มที่ชนะเลิศประเภทกลุ่มอำเภอ จะได้รับเงินรางวัลและหมฺรับทองคำพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับกลุ่มอื่น ๆ จะได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลตามลำดับ นอกจากนี้มีรถหมฺรับโชว์ของ อบจ.นครศรีธรรมราช ร่วมสร้างสีสันด้วย ซึ่งการการประกวดหมฺรับ และขบวนแห่หมฺรับ มีที่ทำการปกครองจังหวัด และเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพหลัก
DSC_4464
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นอีกกิจกรรมสำคัญที่อยู่คู่งานประเพณีบุญสารเดือนสิบฯ คือการประชันหนังตะลุง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดวรรณกรรมไทย เพลงร้องเรือเด็ก(เพลงกล่อมเด็ก) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การประกวดกลอนสด การแสดงของศิลปินพื้นบ้าน(หนังตะลุง มโนราห์ เพลงบอก) การประกวดมโนราห์เยาวชน หนังตะลุงเยาวชน การประกวดหุ่นเปรต และจัดขบวนแห่หุ่นเปรต การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย MCOT มิวสิคแชมป์เปี้ยน เวทีชุมชนเทศบาล การประกวดนางสาวนครศรีธรรมราช การออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคนานาชนิด รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในจังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น การท่องเที่ยวชุมชน การแสดงและจำหน่ายผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
ประกาศไตปลา

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0