สพป.นศ.2 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิต

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

สพป.นศ.2 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิต
23กย.สั้น
นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว ด.ช.อนุเดช เดชารัตน์ นักเรียนโรงเรียนวัดเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต โดยมีนางสาวตาวัน รักชุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาโร, นางดารุณี สุวรรณชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำตลอดและบุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัว
119787222_3303099449774109_8456432469696092371_o
ซึ่งมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 24,200 บาท (สองหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)นายประหยัด สุขขี กล่าวว่า สพป.นศ.2 เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรในสังกัดทุกคน และเมื่อมีเหตุการณ์ที่สามารถช่วยเหลือกันได้ ก็จะร่วมด้วยช่วยกันเพราะนี่คือคนในครอบครัว สพป.นศ.2 ขอขอบคุณผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่ร่วมกันช่วยเหลือ และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวครูผู้เสียชีวิตมา ณ โอกาสนี้
ประกาศไตปลา

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0