จัดกิจกรรมท่องเที่ยว10ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวีถี จ.นครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อป นวัตวิถี เป็น นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านอันเรียบง่าย ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมหรือประเพณีต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ หรือจะมานอนพักค้าง คืนในหมู่บ้านก็ยังได้ เพราะเรามีโฮมสเตย์เอาไว้รองรับหลายแห่ง ในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวก็ยังจะได้อุดหนุนสินค้า โอทอป เด่นดังของแต่ละชุมชน ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง
S__29057041
สำหรับ .นครศรีธรรมราช มีชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของกรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งสิ้น 82 ชุมชน ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้ได้คัดเลือกแหล่งท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 10 ชุมชน จาก 8 อำเภอ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สัมผัสความสวยงาม ประกอบด้วย ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบ้านควนป้อม ต.เคร็ง ชุมชนท่องเที่ยวบ้านวังหอน ต.วังอ่าง อ.ชะอวด ,ชุมชนท่องเที่ยวบ้านมะขาม ต.น้ำตก ชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำพุ ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง ,ชุมชนท่องเที่ยวบ้านคลองจัง ต.นาบอน อ.นาบอน ,ชุมชนบ้านหูนบ ต.พิปูน อ.พิปูน ,ชุมชนบ้านคีรีธรรม ต.กำโลน อ.ลานสกา ,ชุมชนท่องเที่ยวบ้านพรุชนเหนือ ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี ,ชุมชนบ้านนาใน ต.ช้างซ้าย อำเภอพระพรหม และชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางสะพาน ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช
IMG_5795
ซึ่งครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 4 โซนคือ โซนภูเขา โซนป่า โซนนา และโซนทะเล โดยในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวจะมีนักเล่าเรื่องชุมชนคอยให้ข้อมูลแนะนำกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ อาหารประจำถิ่น ความโดดเด่น ความแตกต่างและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่รอให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส มนต์เสน่ห์แห่งความสุข
S__29057037S__152199183
ประกาศไตปลาโพส

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0