ม.ราชภัฏเมืองคอนเตรียมจ้างประชาชน บัณฑิต นักศึกษา 600อัตราช่วงโควิด

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

183142
ม.ราชภัฏเมืองคอนเตรียมจ้างประชาชน บัณฑิต นักศึกษา 600อัตราช่วงโควิด
ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการประชุมการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ภายหลังคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 7.9 พันล้าน เพื่อจ้างงานประชาชน บัณฑิต และนักศึกษา จำนวน 60,000 อัตรา
183096
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้รับการจัดสรร 600 อัตรา ในพื้นที่ 30 ตำบล ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และตรัง โดยให้มีการแก้ไข และปรับรายละเอียดโครงการ กิจกรรม จ้างงาน การเงินงบประมาณงบ และการบริหารจัดการทั้ง 30 ตำบลฉบับสมบูรณ์ เพื่อส่งสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 และจะเปิดตัวโครงการระดับประเทศในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 และคาดว่าจะมีการจ้างงานประชาชนค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท บัณฑิตจบใหม่ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท และนักศึกษาค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท ดังกล่าวได้ภายในเดือนธันวาคม 2563 โดยมีระยะเวลาการจ้างาน 12 เดือน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0