กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 กระทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

DSC_3581
วันนี้(16ตค63)ที่กองบังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พันเอก กรกฏ ภู่โชติ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 พร้อมด้วย พันเอกปรีชา จันทคณางกูร ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 (ท่านใหม่) กระทำพิธี รับ-ส่งหน้าที่ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 โดยมี นายทหารชั้นสัญญาบัตร นายสิบ และกำลังพล ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
DSC_3568DSC_3570
พันเอกกรกฏ ภู่โชติ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42 กล่าวว่าตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งรองบัญชาการมณฑลทหารบกที่42นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งพร้อมจะปฏิบัติดำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีในการเป็นสถาบันที่เป็นรากฐานความมั่นคงของภาคใต้ด้วยการพัฒนาหน่วยให้มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพตลอดจนดูแลสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวอย่างเต็มที่ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่มีความเข้มแข็งสง่างาม และสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาส
DSC_3586
ด้านพันเอกปรีชา จันทคณางกูร ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5กล่าวว่าตนพร้อมกำลังพลในกองบังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่5จะยึดถือแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ราชการสืบไปและขอยืนยันจะสานต่อภาระหน้าที่ นโยบายและอุดมการณ์ การทำงาน อย่างเต็มความสามารถจะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0