ทีมนครธรรมาภิบาล รักในหลวง ห่วงลูกหลาน พิทักษ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

289693
ทีมนครธรรมาภิบาล คิดถึงชาติบ้านเมือง ให้มากกว่าการเมือง
รักในหลวง ห่วงลูกหลาน พิทักษ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 พร้อมใจกันแสดงพลัง รวมใจใส่เสื้อเหลือง ด้วยจิตสำนึกอันบริสุทธิ์ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
เวลา 16.30 น.ตั้งขบวนจากสนามหน้าเมือง ไปยังจุดหมายวงเวียน หน้าสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0