ทีมนครธรรมาภิบาล รักในหลวง ห่วงลูกหลาน พิทักษ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

289693
ทีมนครธรรมาภิบาล คิดถึงชาติบ้านเมือง ให้มากกว่าการเมือง
รักในหลวง ห่วงลูกหลาน พิทักษ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 พร้อมใจกันแสดงพลัง รวมใจใส่เสื้อเหลือง ด้วยจิตสำนึกอันบริสุทธิ์ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
เวลา 16.30 น.ตั้งขบวนจากสนามหน้าเมือง ไปยังจุดหมายวงเวียน หน้าสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช