ชาวอำเภอพระพรหม เมืองคอน ประณามผู้ที่ล่วงละเมิดจาบจ้วงสถาบัน

DSC_4704

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 30 ต.ค.63 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาวอำเภอพระพรหมทุกภาคส่วน ประกอบด้วยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน นำโดยนายสรรเพชญ์ ทันราย กำนันตำบลท้ายสำเภา ร่วมกับชมรมคนรักในหลวงอำเภอพระพรหม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่าย องค์กรต่าง ๆ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนชาวอำเภอพระพรหมทุกหมู่บ้าน ประมาณ 2000 คน พร้อมใจสวมเสื้อเหลือง พร้อมนำภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมป้ายไวนิลพิมพ์ข้อความต่าง ๆ เกี่ยวกับการปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ธงชาติไทยและธงพระปรมาภิไธย วปร. รวมตัวกันแสดงเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
DSC_4712
จากนั้นกลุ่มมวลชนร่วมกันร้องเพลงชาติ อ่านแถลงการณ์ ปฏิญาณตนในการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และประณามผู้ที่ล่วงละเมิดจาบจ้วงสถาบันทุกกรณี ก่อนจะยื่นหนังสือแถลงการณ์ปกป้องเชิดชูสถาบัน ผ่านนายอำเภอพระพรหม แล้วร่วมร้องเพลงสรรเสริมพระบารมี เปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องสนาม แล้วตั้งริ้วขบวนเดินไปยังย่านชุมชนตลาดนาพรุ เพื่อแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคี และสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการร่วมกันปกป้องสถาบันของชาวอำเภอพระพรหม โดยขบวนได้วนกลับไปสิ้นสุดที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพระพรหม แล้วมีการแยกย้ายกันกลับบ้านด้วยความสงบเรียบร้อย.
DSC_4717ประกาศไตปลา