กกต.นครศรีธรรมราช สรุปมีผู้สมัคร ส.อบจ.แล้ว 106 ราย และ นายก อบจ.6 ราย

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

สรุปสมัคร สจ.2 วัน (1)
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สรุปผลการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ส.อบจ.)นครศรีธรรมราช และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(นายก อบจ.)นครศรีธรรมราช ปรากฏว่า ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 มีผู้สมัคร ส.อบจ.จำนวน 8 ราย รวม 2 วัน(2-3 พ.ย.63) มีผู้สมัคร ส.อบจ. 106 ราย จากจำนวน 40 เขต และยังไม่มีผู้สมัคร 2 เขต คือ อ.เมือง เขต 5 และ อ.ลานสกา สำหรับผู้สมัครนายก อบจ. วันที่ 3 พ.ย.63 จำนวน 1 ราย รวม 2 วัน(2-3 พ.ย.63) มีผู้สมัคร นายก อบจ. 6 ราย

ทั้งนี้ การรับสมัครมีไปจนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. การเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 .//////
7c9c44b7-f4ae-4b75-b61b-c82805154d600736df23-3367-4534-baa0-5ad2fdac7a9a

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0