6 ส.ส.เมืองคอนลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ พร้อมอาสา “ติดตามงบประมาณก่อสร้าง”จนแล้วเสร็จ

2
(26 ส.ค.) ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) ให้การต้อนรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย รศ. ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ พรรคพลังประชารัฐ นายสายัณห์ ยุติธรรม พรรคพลังประชารัฐ นายเทพไท เสนพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ นายชัยชนะ เดชเดโช พรรคประชาธิปัตย์ และนายคธา รุ่งโรจน์รัตกุล ผู้แทนนางสาวพิมพ์ ภัทรา วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์ เดินทางมาเยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ มวล.
1

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวถึง ความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ระยะแรก มูลค่า 2,128 ล้านบาท ซึ่งมีการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ฯ จำนวน 5 อาคาร และอาคารที่พักอาศัย 435 หน่วยว่า ขณะนี้โดยภาพรวม ณ เดือนสิงหาคม 2562 ได้ดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 90 ซึ่งถือเป็นผลงานที่น่าพอใจเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนงานสถาปัตยกรรมและงานระบบต่างๆ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2562 นี้ และปลายปี 2563 ศูนย์การแพทย์ม.วลัยลักษณ์ จะเปิดให้บริการขนาด 120 เตียง ต้นปี 2565 จะเปิดให้บริการ 419 เตียง และจะขยายให้ครบ 750 เตียงในระยะต่อไป
3

“ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะเป็นศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัย มีการนำระบบไอทีมาใช้ทั้งหมด ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ทำเสนอของบประมาณการตกแต่งภายในและพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์เป็นงบผูกพัน จำนวนกว่า 950 ล้านบาท ซึ่งเมื่อโรงพยาบาลแห่งนี้เปิดบริการเต็มรูปแบบแล้วจะเป็นโรงพยาบาลหลักของภาคใต้ตอนบน คาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการกว่า 1 ล้านคนต่อปี และรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ประสานงานกับจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อก่อสร้างทางยกระดับบริเวณถนนทางเข้าทางหลวง 401 การขยายถนนจากหน้ามหาวิทยาลัย-ศูนย์การแพทย์จาก 4 เลนเป็น 6 เลน รวมถึงการปรับปรุงถนนที่อยู่บริเวณรายรอบมหาวิทยาลัยด้วย นอกจากนี้ยังได้สร้างสวนวลัยลักษณ์เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของบุคลากร นักศึกษารวมถึงผู้ที่จะมาใช้บริการศูนย์การแพทย์ในอนาคตด้วย” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว

4
ด้านคณะสภาผู้แทนราษฎรทุกคนต่างแสดงความชื่นชมถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างของโครงการฯ พร้อมทั้งรับปากที่จะร่วมกันขับเคลื่อน และนำความต้องการที่ทางมหาวิทยาลัยที่ร้องขอให้คณะตัวแทนส.ส. นำข้อมูลเพื่อเข้าสู่สภาเพื่ออภิปรายสอบถามถึงงบประมาณปีต่อไป ที่รัฐบาลจะต้องสนับสนุนงบประมาณทุกปี จนกว่าจะแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ นอกจากนี้ทางคณะผู้แทนฯ ยังได้กล่าวชื่นชม และขอบคุณ แทนพี่น้องประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อคณะผู้บริหารในยุคปัจจุบันที่ได้ร่วมกันควบคุมและผลักดันการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความพร้อม เพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่งของมหาลัยชั้นนำของประเทศและของเอเชียต่อไป.

ไพฑูรย์ อินทศิลา /กัญญาณัฐ เพ็ญสวัสดิ์ /นครศรีธรรมราช
26 ส.ค. 2562