มท.2. ลงพื้นที่นครศรีธรรมราช ช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งหนักสุดในรอบ 50 ปี

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

DSC_0154

วันนี้(3 ธ.ค.63) เวลา.09.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย มีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ ซึ่งหลังจากที่เดินทางถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชแล้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ขึ้นรถบรรทุกยูนิม็อกของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากบริเวณถนนทางเข้าท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชระดับน้ำท่วมสูงเกือบ 1 เมตร รถ เล็กไม่สามารถวิ่งผ่านได้ จากนั้นได้เดินทางไปยังศูนย์อพยพชั่วคราวที่โรงเรียนวัดโทเอก ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ประสบภัยในศูนย์อพยพประมาณ 200 ครัวเรือน
DSC_0151
จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์อพยพโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ตำบลในเมือง เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 104 ครัวเรือน พร้อมทั้งได้กล่าวให้กำลังใจและแสดงความห่วงใยในนามของรัฐบาล ต่อจากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่ชุมชนบ่อทรัพย์ เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งมีระดับน้ำท่วมสูงกว่า 2 เมตร โดยได้ลงเรือท้องแบนไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นด้วย สำหรบเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ประสบภัยเต็มพื้นที่ ได้จัดเตรียมศูนย์อพยพชั่วคราวไว้ 10 แห่ง มีผู้อพยพเข้าไปอยู่แล้ว 9 แห่ง ประมาณ 2,000 คน
DSC_0220
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น ในจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งนี้ครอบคลุมทั้ง 23 อำเภอ แต่ที่หนักสุดมี 7 อำเภอ ถือว่าหนักสุดในรอบ 50 ปี มี ซึ่งรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยทุกคน จึงให้ตนลงมาตรวจเยี่ยมให้กำลังก่อน ในส่วนด้านความช่วยเหลือนั้นขณะนี้ได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมเครื่องจักรกล อุปกรณ์พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตต่าง ๆ ที่ไม่มีพื้นที่ประสบภัย ให้มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นการเร่งด่วนแล้ว พร้อมดูแลในเรื่องอาหารการกิน อย่างไรก็ตามขอให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยไม่ต้องกังวลในเรื่องของทรัพย์สินที่เสียหาย ขณะนี้ขอให้อพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อน ต้องดูแลชีวิตให้ดีก่อน ส่วนทรัพย์สินที่เสียหายถ้าถ่ายรูปได้ก็ขอให้ถ่ายเก็บไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของกระทรวงการคลังหลังน้ำลดต่อไป
DSC_0316
นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ยังมีถนนหลายเส้นทางที่น้ำยังท่วมสูงซึ่งได้ให้แขวงทางหลวงและแขวงทางหลวงชนบท ได้เข้าไปดูแลห้ามไม่ให้รถผ่านเพราะอาจจะได้รับอันตรายได้ซึ่งต้องมีการสำรวจเส้นทางหลังน้ำลดก่อนเพื่อความปลอดภัยจึงจะอนุญาตให้สัญจรมาได้ ส่วนสะพานข้ามคลองกลายที่ขาดนั้นขณะนี้ยังผ่านไม่ได้เช่นกัน
DSC_0309
ส่วนระดับน้ำในเขตเทศบาลฯหลายจุดระดับน้ำยังท่วมสูง เช่น ถนนเทวบุรี ถนนกะโรมหรือถนนหัวอิฐ บริเวณตลาดท่าเรียนถนนพัฒนาการคูขวาง ถนนศรีธรรมราช และถนนราชดำเนินบริเวณหน้าโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ส่วนถนนซอยต่าง ๆ ส่วนใหญ่น้ำยังท่วมสูงรถผ่านไม่ได้…////////
0736df23-3367-4534-baa0-5ad2fdac7a9a

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0