โรงแยกก๊าซขนอม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

S__4915259
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้
คุณวรทัต บรรลือเขตร์ ผู้จัดการฝ่ายโรงแยกก๊าซขนอม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) คุณอุทัย ลำภูศรี ผู้จัดการส่วนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม คุณสัมพันธ์ ไชยลิขิต อดีตผู้จัดการส่วนปฏิบัติการโรงแยกก๊าซขนอม ส่งมอบถุงยังชีพในนามกลุ่ม ปตท. จำนวน 500 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ให้แก่สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช โดยคุณยุทธนา แต่งงวศ์ นายกสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนในการรับมอบ เพื่อแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พื้นที่ที่ประสบอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
S__4915229S__4915230
0736df23-3367-4534-baa0-5ad2fdac7a9a

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0