มูลนิธิปอเต็กตึ้งกรุงเทพฯ มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ และมูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊งนครศรีธรรมราช มอบเงินช่วยเหลือให้กับญาติผู้เสียชีวิต

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

มูลนิธิปอเต็กตึ้งกรุงเทพฯ มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ และมูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊งนครศรีธรรมราช มอบเงินช่วยเหลือให้กับญาติผู้เสียชีวิต จำนวน 22 ราย รายละ 25,000 บาท
1041128
วันนี้ (12 ธ.ค. 63 ) ที่มูลนิธิใต้เต็กเซี่ยงตึ๊งนครศรีธรรมราช ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือญาติของผู้จมน้ำเสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ของ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา จำนวน 22 รายๆ ละ 2.5 หมื่นบาท โดยมีมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง มอบเงินช่วยเหลือรายละ 2 หมื่นบาท มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย14จังหวัดภาคใต้ รายละ 5,000 บาท รวมรายละ 2.5 หมื่นบาท โดยมี ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นายชนะพัฒน์ ศุภธรรมกุล ประธานมูลนิธิใต้เต๊กเชี่ยงตึ้ง จ.นครศรีธรรมราช, นายอรันต์ โตทวด ผจก.มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง และจนท.ที่เกี่ยวข้องมาร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตในครั้ง พร้อมกันนี้ทางมูลนิธิใต้เต๊กเชี่ยงตึ้ง ยังได้มอบถุงยังชีพให้กับญาติของผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งด้วย
1041129
นายไกรศร วิศิฏ์วงศ์ ผวจ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ตนต้องขอขอบคุณมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย14 จังหวัดภาคใต้ และมูลนิธิใต้เต๊กเชี่ยงตึ้ง ที่ร่วมมอบเงินให้กับญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์จมน้ำเสียชีวิตทั้งจังหวัด 22 รายๆละ 2.5 หมื่นบาท นอกเหนือจากที่ทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบเงินช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วรายละ 44,700 บาท ซึ่งนับว่าเป็นการร่วมด้วยช่วยกันของภาคเอกชน
1041131
สำหรับสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันยังมีน้ำท่วมขัง รวม 10 อำเภอ 40 ตำบล 218 หมู่บ้าน 22 ชุมชน ได้แก่ อ.เมือง 4 ตำบล 10 หมู่บ้าน อ.พระพรหม 1 ตำบล 3 หมู่บ้าน อ.เชียรใหญ่ 7 ตำบล 11 หมู่บ้าน อ.เฉลิมพระเกียรติ 4 ตำบล 37 หมู่บ้าน อ.ชะอวด 3 ตำบล 9 หมู่บ้าน อ.ปากพนัง 17 ตำบล 141 หมู่บ้าน 22 ชุมชนเทศบาลเมืองปากพนัง อ.หัวไทร 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน อ.ร่อนพิบูลย์ 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน อ.ทุ่งใหญ่ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน และ อ.ถ้ำพรรณรา 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน มีพื้นที่คลี่คลายอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย 13 อำเภอ คือ อ.ลานสกา นบพิตำ สิชล ขนอม ท่าศาลา พิปูน นาบอน ทุ่งสง ช้างกลาง พรหมคีรี ฉวาง และ อ.จุฬาภรณ์
1041133
สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ถึง 6 ธันวาคม 2563 มีพื้นที่ประสบภัย รวม 23 อำเภอ 164 ตำบล 1550 หมู่บ้าน 120 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ จำนวน 931,364 คน 328,784 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 22 ราย บ้านพังเสียหายบางส่วน 4,216 พังเสียหายทั้งหลัง 29 หลัง ด้านเกษตรได้รับผลกระทบด้านพืช 123,436 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 1,080,607 ไร่คาดว่าเสียหาย 258,730 ไร่ ด้านประมง พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 26,209 ไร่ กระชังปลา 30,537 ตารางเมตร ด้านปศุสัตว์ ได้รับแจ้งสัตว์ตาย/สูญหาย 14,286 ตัว ด้านคมนาคม เส้นทางสัญจรได้รับผลกระทบ ถนนกรมทางหลวง 61 สายทาง(ผ่านได้ทุกเส้นทางแล้ว) ถนนทางหลวงชนบท 39 สายทาง ผ่านได้ 38 สายทาง ยังผ่านไม่ได้ 1 สายทาง เส้นทางรถไฟยังมีน้ำท่วมขัง 1 จุด คาดว่า 14 ธันวาคมนี้ จะสามารถเดินรถได้ตลอดสาย ด้านการช่วยเหลือมีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มูลนิธิ องค์กรการกุศล จิตอาสาพระราชทาน และภาคประชาชนจากทั่วประเทศได้ระดมให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
1041132
0736df23-3367-4534-baa0-5ad2fdac7a9a

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0