กรมศิลปากร เร่งแก้ไขปัญหาต้นโพธิ์งอกที่ยอดพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ให้แล้วเสร็จก่อนประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

99

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพต้นโพธิ์งอกบริเวณปล้องไฉนใต้ปลียอดทองคำและบริเวณบัลลังก์องค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ผ่านสื่อมวลชนหลายแขนง ซึ่งหลายคนมีความเป็นห่วงว่าหากปล่อยไว้นานรากของต้นโพธิ์อาจจะชอนไชส่งผลกระทบต่อพื้นผิวองค์พระบรมธาตุเจดีย์นั้น

999
นางเสริมกิจ ชัยมงคล ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช กล่าวว่า จากภาพที่ปรากฏทางสื่อพบว่ามีต้นโพธิ์อยู่ 3 จุด คือบริเวณปล้องไฉนใต้ปลียอดทองคำ 2 จุด และบริเวณบัลลังก์ 1 จุด ซึ่งสำนักงานศิลปากรที่ 12 ได้หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกับทางวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และได้รายงานให้อธิบดีกรมศิลปากรรับทราบแล้ว โดยในเบื้องต้นทางผู้รับจ้างที่เคยติดตั้งนั่งร้านบูรณะพระบรมธาตุเจดีย์ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้งนั่งร้านชั่วคราวอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ผู้ที่มีความชำนาญปีนขึ้นไปถอนต้นโพธิ์ดังกล่าว ออก ซึ่งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนประเพณีบุญสารทเดือนสิบปีนี้
9
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ต้นโพธิ์ดังกล่าวเกิดจากมูลนก ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวจะได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่วนที่มีผู้เสนอให้ใช้โดรนบินพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดต้นโพธิ์นั้น ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากต้องมีการศึกษาก่อนว่าสารเคมีที่พ่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อพื้นผิวขององค์พระบรมธาตุเจดีย์หรือไม่ รัศมีการพ่นแค่ไหน ต้องมีการทดลองก่อนด้วย..////
9999

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0