บรรยากาศการรับมอบหีบบัตรและอุปกรณ์การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่หอประชุมเมือง(ทุ่งท่าลาด) เป็นไปอย่างคึกคัก

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

บรรยากาศการรับมอบหีบบัตรและอุปกรณ์การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่หอประชุมเมือง(ทุ่งท่าลาด) เป็นไปอย่างคึกคักโดยเจ้าหน้าที่นัดเวลารับอุปกรณ์เขตละ 1 ชั่วโมง เพื่อลดการแออัด ส่วนที่อำเภอปากพนังมีการย้ายหน่วยเลือกตั้ง 12 หน่วย เนื่องจากน้ำยังคงท่วมขัง
DSC_0427DSC_0439
วันนี้(19 ธ.ค.63) เป็นวันก่อนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้กำหนดให้คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งระดับอำเภอทั้ง 23 อำเภอ รวมจำนวน 42 เขตการเลือกตั้ง ได้ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยในส่วนของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งมีจำนวน 7 เขตเลือกตั้ง ได้มีการรับมอบหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งที่หอประชุมเมือง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 81 (ทุ่งท่าลาด) เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึง 15.00 น. โดยได้นัดหมายเวลาการรับหีบบัตรและอุปกรณ์การเลือกตั้งให้เหลื่อมกัน 1 ชั่วโมงเพื่อลดการแออัดของบุคคลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 นัดหมายเวลา 08.00 น. เขตเลือกตั้งที่ 2 นัดหมายเวลา 09.00 น. เขตเลือกตั้งที่ 3 นัดหมายเวลา 10.00 น. ตามลำดับ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเดินทางมารับอุปกรณ์อย่างพร้อมเพรียง มีการตรวจนับวัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นอย่างละเอียด ซึ่งแต่ละหน่วยมีวัสดุอุปกรณ์จำนวน 42 รายการ ที่สำคัญ อาทิ บัตรเลือกตั้งนายก อบจ.(สีเขียวคราม) /บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.(สีส้ม) /หีบบัตรเลือกตั้ง 3 ใบ(หีบบัตรเลือกตั้งนายกฯ 1 ใบ หีบบัตรเลือกตั้งสมาชิก ส.อบจ. 1 ใบ และหีบบัตรสำหรับผู้ใช้สิทธิที่อุณหภูมิร่างกายเกิน 37.2 องศา 1 ใบ) แผ่นกระดาษขีดคะแนน /เจลล้างมือ 4 ขวด /หน้ากากอนามัย 50 ชิ้น/เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิทัลแบบยิงหน้าผาก 1 เครื่อง เป็นต้น เมื่อตรวจนับวัสดุอุปกรณ์ครบแล้วคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้ลงลายมือชื่อกำกับด้วย จากนั้นมีการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวไปเก็บรักษาไว้ที่ปลอดภัยที่สุด จากนั้นในวันเลือกตั้ง 20 ธันวาคม 25863 จึงมีการเบิกมาใช้ในการเลือกตั้งก่อนเวลาเลือกตั้ง

สำหรับอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มี 7 เขตเลือกตั้ง มีหน่วยเลือกตั้งจำนวน 327 หน่วย ผู้มีสิทธิ 208,651 คน

ทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช มี 23 อำเภอ มีจำนวน 42 เขตเลือกตั้ง มีจำนวน 2,172 หน่วย เลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,200,951 คน มีผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 8 คน มีผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ส.อบจ.)จำนวน 153 คน
DSC_0452DSC_0466
อย่างไรก็ตามขณะนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอปากพนัง คณะอนุกรรมการระดับอำเภอจึงได้มีการย้ายหน่วยเลือกตั้งจากที่กำหนดไว้เดิม จำนวน 12 หน่วย ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1ต.ท่าพญา หน่วยเลือกตั้งที่ 35 ย้ายไปที่ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ต.ขนาบนาก หน่วยเลือกตั้งที่ 50 เป็นศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หน่วยเลือกตั้งที่ 52 เป็นศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หน่วยเลือกตั้งที่ 56 เป็นศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 เขตเลือกตั้งที่ 2 ต.หูล่อง หน่วยเลือกตั้งที่ 34 เป็นหน้าร้านอาหารครัวหน้าเขื่อน และเขตเลือกตั้งที่ 3 ต.คลองกระบือ หน่วยเลือกตั้งที่ 4 เป็นศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ต.คลองน้อย หน่วยเลือกตั้งที่ 18 เป็นศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หน่วยเลือกตั้งที่ 26 เป็นปะรำหน้าโรงเรียนสอนศาสนาบ้านแสงวิมาน ต.ชะเมา หน่วยเลือกตั้งที่ 36 เป็นวัดไตรสุวรรณาราม ต.ป่าระกำ หน่วยเลือกตั้งที่ 57 เป็นศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ต.บางศาลา หน่วยเลือกตั้งที่ 62 เป็นที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าแพ หมู่ที่ 4 และ ต.บางตะพง หน่วยเลือกตั้งที่ 70 เป็นที่ทำการกำนันตำบลบางตะพง ส่วนที่เหลือในทุกอำเภอใช้หน่วยเลือกตั้งตามที่กำหนดไว้เดิม

อีกทั้งหากในวันเลือกตั้งประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจากสภาวะฝนตกหนักน้ำท่วมสูง ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี ได้เตรียมรถยกสูงไว้จำนวน 6 คัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามคำร้องขอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..///
DSC_0487DSC_0487
0736df23-3367-4534-baa0-5ad2fdac7a9a

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0