ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความพึงพอใจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของโรงเรียน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความพึงพอใจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของโรงเรียน
140472225_5042833812454862_9079613499928430824_o141616940_5042834009121509_6815040019968894222_o
วันนี้(25 ม.ค.64) เวลา 07.30 น.นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ซึ่งมีนักเรียนกว่า 3,000 คน มีนายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 สาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และคณะผู้บริหารโรงเรียนร่วมต้อนรับ พร้อมอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคฯของโรงเรียน
จากนั้นเวลา 08.15 น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ซึ่งมีนักเรียนเกือบ 2,500 คน มีนาย ส สมบัติ มีสุนทร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือและคณะผู้บริหารโรงเรียนร่วมต้อนรับและอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของโรงเรียน
141288848_5042834039121506_5402303551437849596_o140745418_5042835159121394_4685139518789376408_o
ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เน้นย้ำกับผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างความเข้าใจกับนักเรียนให้มีความตระหนักรู้ มีความตื่นตัว ไม่ตื่นตระหนก และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคฯโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งได้แนะนำให้ครูได้ล้างมือทุกครั้งที่รับสมุดการบ้านหรือแบบฝึกหัดจากนักเรียน ซึ่งในภาพรวมถือว่าโรงเรียนมีความพร้อมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงศึกษาธิการและจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างเคร่งครัด
141696061_5042834559121454_872175496642715785_o141291905_5042833819121528_4739456132191370587_o
นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า เป็นการตรวจติดตามกำกับตามแผนป้องกันโรคโควิด-19 หลังจากที่จังหวัดได้ผ่อนคลายมาตรการให้โรงเรียน สถานศึกษาได้เปิดทำการเรียนการสอนตามปกติเมื่อวันที่ 21 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการตรวจ เพื่อดูความพร้อมของโรงเรียนในการป้องกันโรคว่าเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคที่มีความพร้อมทั้งการคัดกรองก่อนเข้าภายในโรงเรียน การจัดระบบการเข้า-ออกโรงเรียน และการป้องกันระหว่างที่อยู่ในโรงเรียน หรือห้องเรียน ที่โรงอาหารมีการเว้นระยะห่างหรือไม่ ซึ่งจังหวัดได้มีมาตรการให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T เหมือนกันทั้งจังหวัด คือ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ การตรวจวัดอุณหภูมิ และการใช้แอปไทยชนะหรือหมอชนะ อีกทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจกับครูบาอาจารย์ในโรงเรียน ต้องไม่สร้างความตื่นตระหนกในโรงเรียน แต่ต้องมีความตื่นตัวเข้าใจซึ่งกันและกัน ต้องสร้างความเข้าใจในวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Nomal ต้องมีมาตรการในการป้องกันโรคให้พร้อมที่สุด และที่สำคัญที่สุดคืออยากรู้ว่ามีการเปิดเรียนเร็วเกินไปไหม ทุกคนกังวลไหม ซึ่งได้รับการยืนยันจากผู้อำนวยการโรงเรียนว่านักเรียนอยากมาโรงเรียน และโรงเรียนมีความพร้อมในมาตรการป้องกันโรค ซึ่งต้องมีการสร้างความเข้าใจร่วมกันให้มากขึ้นเพื่อไม่ทำให้เราต้องเสียในเรื่องของการศึกษาและไม่ประมาทเรื่องโรคติดต่อด้วย อยากให้ทุกคนมีความเข้าใจและก้าวข้ามไปด้วยกัน….////
แบนเนอร์ 2

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0