ผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. เขต 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

ผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. เขต 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช เลือกตั้งวันที่ 7 มีนาคม 2564 อย่างไม่เป็นทางการ
ผู้มาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 69.38 % บัตรเสีย 1.66 %
ไม่เลือกผู้ใด 1.77%

ลำดับที่ 1 หมายเลข 4 นายกองตรีอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ พรรคพลังประชารัฐ 48,701 คะแนน
ลำดับที่ 2 หมายเลข 3 นายพงษ์สินธุ์ เสนพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ 44,632 คะแนน
ลำดับที่ 3 นายสราวุฒิ สุวรรณรัตน์ พรรคกล้า 6,216 คะแนน
ลำดับที่ 4 หมายเลข 2 ว่าที่ ร.ต. อภิรัฐ รัตนพันธุ์ พรรคเสรีรวมไทย 2,302 คะแนน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0