พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันกตัญญู รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2564

📣

วันที่ 1 เมษายน 2564
เวลา 11.00 น.

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีวันกตัญญูรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 กิจกรรมประกอบด้วย การสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากอดีตพัฒนาการจังหวัด และข้าราชการบำนาญ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที รวมถึงเป็นการขอพรจากผู้อาวุโสเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองตลอดปีอีกด้วย โดยมี นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำอาสาพัฒนา สตรีอาสา และภาคประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง
ในการนี้ นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ ตลอดจนข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรม ณ วัดบุญนารอบ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

⛰🌳นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม เราชาวนคร คือ อารยชน มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาเมืองนคร🌾🏝

📍เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for good
📸 สถานีข่าวพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงาน